Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

18-12-2018 (16:20)

Vernieuwen wegdek Sint-Amandsstraat uitgesteld

 

Wij hadden voorzien om vanaf midden januari a.s. het wegdek van de Sint-Amandsstraat van gevel tot gevel te vernieuwen. De mozaïeken zouden worden opgebroken en teruggeplaatst.

 

We vernemen dat Eandis en Proximus onverwacht nu ook hun leidingen willen aanpassen. Dit is echter nu niet mogelijk binnen de vooropgestelde timing van half januari tot half maart a.s. Het is beter om alle werkzaamheden samen en in dezelfde periode uit te voeren. Op die manier moet de straat geen twee keer onderbroken worden.

 

Een nieuwe planning en timing wordt uitgewerkt. Meteen geeft dit ons ook de tijd om een aangepast ontwerp voor de heraanleg uit te werken.

Wij informeren u lang op voorhand wanneer deze werkzaamheden dan finaal worden uitgevoerd.

 

Oproep

Om de nieuwe timing in overleg met de handelaars vast te leggen, zou het goed zijn om één of maximaal twee personen in de straat, in onderling overleg, aan te duiden die als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de handelaars in de Sint-Amandsstraat.

De namen mogen meegedeeld worden vóór eind januari a.s. aan wegendienst@brugge.be met vermelding ‘aanspreekpunt handelaars heraanleg Sint-Amandsstraat’.

Hebt u specifieke bezorgdheden omtrent deze heraanleg? Laat het weten aan wegendienst@brugge.be met vermelding ‘heraanleg Sint-Amandsstraat’.

 

Met beleefde groet en met dank voor uw begrip


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular