Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

26-03-2019 (09:13)

Aanpassing snelheidsregime Astridlaan

 

Op het einde van de laatste week van maart a.s. verschijnen nieuwe verkeersborden in de Astridlaan, meer bepaald tussen de aanvang van de bebouwde kom en de Kerkdreef.

De nieuwe borden geven aan dat in deze zone een snelheidsbeperking tot 50 km/u wordt ingevoerd.

Hou hier dus rekening mee als u in deze zone rijdt. De borden worden aangebracht door de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, omdat de Astridlaan een gewestweg is.

 

Aanleiding van de invoering van deze snelheidsbeperking was een petitie die het stadsbestuur ontving van de bewoners van de Astridlaan. Hun vraag was om de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u te verlagen.

De vraag werd onderzocht en afgetoetst aan een aantal criteria die de noodzaak tot invoering ondersteunen:

  • In de voormelde zone is een open bewoning aanwezig, aan één zijde van de straat, waardoor er frequente bewegingen zijn tussen de woningen en het openbaar domein.
  • De Astridlaan is een belangrijke fietsroute met veel woon-school-verkeer tussen Brugge – Assebroek – Oedelem.
  • De Astridlaan wordt door fietsers van de aanpalende woonwijk, waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen, vaak gedwarst richting dubbelrichtingsfietspad (richting Brugge of Oedelem)

Een snelheidsverlaging is vanuit deze overwegingen zeker aanvaardbaar.

De middengeleider ter hoogte van de Kerkdreef doet eigenlijk al dienst als poorteffect naar het gebied waar voortaan 50 km/u geldt.

 

Deze verkeersregeling werd in overleg met de Vlaamse overheid besproken en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in zitting van 3 december jl.

 

Meer info

Unit verkeerstechniek, dienst Verkeerszaken Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 63, PZ.brugge.verkeerstechniek@police.belgium.eu


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular