Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

07-08-2019 (16:58)

Rioleringswerken en heraanleg Zagersweg en Kapelstuk

 

Aannemingen Vanlerberghe BVBA uit Diksmuide starten op 20 augustus a.s. met rioleringswerkzaamheden en met de heraanleg van een gedeelte van de Zagersweg en Kapelstuk. Hij hoopt deze werkzaamheden af te ronden tegen eind 2019.

 

Waarom een nieuwe riolering?

Vivendo, de sociale huisvestingsmaatschappij, bouwt op het open perceel tussen de Antoinette Grosséstraat/Emile en Dora Rommelaerestraat/Scheurestraat en de Zagersweg een nieuw woonproject met 49 woningen. Er werd al een gescheiden riolering aangelegd, net zoals in de recent aangelegde wijk Emile en Dora Rommelaerestraat. De riolering sluit momenteel aan op de gemengde riool in de Zagersweg. Omwille van een goede werking van de collector van Aquafin én om de wateroverlast in Koolkerke aan te pakken, is het nodig om een bijkomende regenwaterriool aan te leggen in de Zagersweg (de huisnummers 45 - 81 en 52 – 80). Dit betekent concreet dat deze woningen hun afvalwater en hun regenwater gescheiden moeten aanbieden aangezien er in hun straat ook een gescheiden riolering wordt aangelegd.

Grote delen van de huidige riolering in de Zagersweg zijn trouwens aan vervanging of renovatie toe.

Aansluitend gebeurt er een heraanleg.

De nutsmaatschappijen voeren in de Zagersweg zelf geen werkzaamheden uit maar de nutsleidingen van het nieuwe woonproject worden wel aangesloten op de bestaande leidingen op het openbaar domein.

 

Een uitvoering in fasen

 

 • fase 1: Zagersweg vanaf huisnummer 25 tot kruispunt Kapelstuk (kruispunt niet inbegrepen): rioleringswerken
 • fase 2: kruispunt ter hoogte van Kapelstuk: rioleringswerken
 • fase 3: vanaf kruispunt Kapelstuk tot Zagersweg huisnummer 80: rioleringswerken
 • fase 4: heraanleg van alle wegbedekkingen + asfaltering

 

 AFBEELDING

 

Verkeersverloop

Algemeen:

 

 • waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod
 • de opritten aan de kant van de werkzaamheden worden zo snel als mogelijk terug toegankelijk gemaakt
 • de opritten zijn dus tijdelijk niet bereikbaar

Fase 1:

 

 • rioleringswerken in de Zagersweg, vanaf huisnummer 52 tot aan het kruispunt met Kapelstuk
 • de rijweg wordt opgebroken in deze zone voor de aanleg van de riolering
 • in de Zagersweg wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Vaartbekeweg en nummer 45 in de richting komende van de Vaartbekeweg.
 • het verkeer wordt via de Oude-Zwinstraat en de Vaartbekeweg naar de Zagersweg omgeleid
 • komende uit de richting van de Scheurestraat kan het verkeer tot aan nummer 43 rijden
 • voetgangers en fietsers behouden doorgang

Fase 2:

 

 • aanleg riolering ter hoogte van het kruispunt met Kapelstuk en dit duurt één werkdag van 7.00 tot 18.00 uur
 • dit werk gebeurt in twee fasen: vermoedelijk op maandag 2 september en op maandag 16 september (data onder voorbehoud – aannemer licht bewoners in)
 • Kapelstuk wordt afgesloten voor alle verkeer
 • voetgangers behouden doorgang
 • fietsers, met de fiets aan de hand behouden doorgang via het voetpad naar Kapelstuk

Fase 3:

 

 • aanleg riolering tussen Kapelstuk en huisnummer 80
 • invoeren éénrichtingsverkeer tussen de Vaartbekeweg en nummer 80 in de richting komende van de Vaartbekeweg
 • voetgangers en fietsers behouden doorgang

Fase 4:

 

 • pare en onpare kant voorzien van fundering, onderlaag en asfalt
 • er blijft altijd één deel van de rijweg open voor het verkeer
 • tijdens de asfalteringswerken is er geen verkeer mogelijk in de straat
 • voetgangers en fietsers behouden doorgang aan één kant van de rijweg (tijdens de asfalteringswerken behouden fietsers, met de fiets aan de hand, doorgang op het voetpad

 

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen door deze werkzaamheden een aangepaste route.

Tijdens fase 1 (rioleringswerken in de Zagersweg vanaf huisnummer 25 tot kruispunt Kapelstuk - kruispunt niet inbegrepen) volgt lijn 4 (richting Koolkerke De ketel) en lijn 90 (richting Dudzele Dorp) een omleiding. De bussen rijden in de Oude-Zwinstraat rechtdoor (voorbij de Zagersweg) en slaan rechtsaf in de Vaartbekeweg tot op het einde waar de bussen dan linksaf rijden naar de Zagersweg.

De halte ‘Zagersweg’ wordt tijdelijk niet bediend.

Op het moment van de redactie van deze brief kon De Lijn nog geen info geven over de omleidingen tijdens fase 2, 3 en 4.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Door de werkzaamheden moet u tijdens de vier fasen uw huisvuil als volgt aanbieden:

 

 • fase 1: huisvuil aanbieden aan de kant van de straat waar er niet gewerkt wordt
 • fase 2: omdat Kapelstuk op maandag 2 en 16 september voor het verkeer afgesloten is, moet het papier en karton en de PMD-zak geplaatst worden in de Zagersweg waar de ophaalwagen wel langskomt
 • fase 3: huisvuil aanbieden aan de kant van de straat waar er niet gewerkt wordt
 • fase 4: wanneer de asfalteringswerken plaatsvinden én het is op een dag dat er huisvuilophaling is, dan moet men het huisvuil aanbieden aan de rand van de werfzone

 

Garages en opritten niet bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden is uw oprit of garage (tijdelijk) niet bereikbaar. Plaats uw wagen tijdig ergens anders.

 

Meer informatie over de werkzaamheden

Heeft u vragen over de wegwerkzaamheden?

 

 • neem dan contact op met Het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - t 050 44 80 00
  Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
  of
 • stuur een mail naar openbaardomein@brugge.be
  Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Compensatie voor handelaars

Bij het plannen van werkzaamheden op het openbaar domein proberen we de hinder voor handelaars zoveel mogelijk te beperken. Toch is hinder in bepaalde periodes soms onvermijdelijk.

Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich op winkeliers, horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

Voor meer info, neemt u contact op met de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

Of bekijk het videofilmpje op Youtube: https://youtu.be/C7z9YHTbRSo

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

Waterdichte kelders

Een waterdichte kelder is even belangrijk als een waterdicht dak. In tegenstelling tot de oude, versleten riolering zal de nieuwe riolering waterdicht zijn en dus geen grondwater draineren. Inspecteer dus regelmatig of uw kelder nog waterdicht is en onderhoud of vernieuw deze indien nodig.

 

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg op www.brugge.be/plannen>Koolkerke of in:

 

 • Het Huis van de Bruggeling
  Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
  t 050 44 80 00)
  Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
 • Gemeenteafdeling 8000 Sint-Jozef, Koolkerke
  Hoeve De Grendel
  Koolkerkse Steenweg 199
  t 050 33 37 12
  f 050 33 50 35
  Open: maandag tot vrijdag 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag 14.00 tot 18.00 uur, woensdag 14.00 tot 16.00 uur en zaterdag 9.00 tot 11.45 uur.
  bevolking.de.grendel@brugge.be

 

Welke heraanleg is voorzien?

Omdat er rioleringswerken voorzien zijn in de Zagersweg (huisnummers 45 - 81 en 52 – 80) en in Kapelstuk (huisnummers 1 en 2A) maken wij van de gelegenheid gebruik om deze straatdelen een nieuwe aanleg te geven.

Wat is voorzien:

 

 • aanleg van een gescheiden riolering waarop de bewoners gescheiden moeten aansluiten op privéterrein. Het gedeelte van de huisaansluitingen (regenwater en afvalwater) op de openbare riolering, dat binnen het openbaar domein valt, zit vervat in het project en moet niet betaald worden door de bewoners/eigenaars. De aanleg op privaat terrein is ten laste van de eigenaar van het perceel.
 • aan de kant van de oneven huisnummers Zagersweg vindt er een vernieuwing van de bestaande toestand plaats:
  • trottoir: 1,50 meter breed in grijze betonstraatstenen
  • groenzone: behoud van de bestaande toestand
  • fietspad: tweerichtingsfietspad in rode betonstraatstenen
  • rijweg: heeft na het versmallen (zie hieronder) nog steeds een breedte van 5,40 meter en er mag dus aan deze zijde van de straat geparkeerd worden op de rijweg
 • kant even huisnummers Zagersweg:
  • trottoir: 1,50 meter breed in grijze betonstraatstenen
  • parkeerstrook: 2 meter breed in grijze betonstraatstenen
  • rijweg: in asfalt van 5,40 meter breed (wordt smaller door de aanleg van de parkeerstrook)
  • groen:
   a) in de parkeerstrook, tussen huisnummer 52 Zagersweg en huisnummer 2A Kapelstuk, komen 4 plantvakken van 2 meter op 2 meter met een boom Prunus Umineko (zie boomsoortkeuze)
   b) in de strook tussen het trottoir en de woningen van de Zagersweg, tussen Kapelstuk 1 en huisnummer 80 Zagersweg, komen er 4 bomen (zie boomsoortkeuze)
   c) boomsoortkeuze: Prunus Umineko – sierkers
   Deze boom heeft een zuilvormige kroon en bereikt een maximale hoogte van ongeveer 6m. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen. In de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur. De boom draagt geen vruchten. Deze boom is ook te zien in de Sint-Katarinastraat en in Konijnenpad in Assebroek en in de Dokwerkersstraat in Sint-Jozef.

 

Feedback infovergadering 2 mei 2018

Op 2 mei 2018 werden de betrokken bewoners uitgenodigd op een vergadering in het Parochiaal Centrum De Korf om deze heraanleg voor te stellen.

Er werden daar een aantal vragen gesteld door de bewoners waarop we die avond zelf niet konden antwoorden. Dit kunnen we hieronder nu wel doen.

 

Vraag:

De bomen worden niet onderhouden. Ze groeien wild uit en de wortels zitten tot in de voortuin.

Antwoord:

De bomen in de Zagersweg kregen in de winterperiode 2014/2015 een onderhoudssnoei. De bomen worden verder opgevolgd. Indien nodig wordt een onderhoudssnoei uitgevoerd. Een onderhoudssnoei heeft tot doel het veilig houden van een blijvende kroon (takken boven de gewenste takvrije stamlengte). In de blijvende kroon worden volgende takken gesnoeid met respect voor de natuurlijke groeivorm van de boom:

 

 • alle dood hout dikker dan 4 cm wordt volledig weggehaald
 • zieke en beschadigde takken worden er uit gehaald
 • breukgevoelige takken worden teruggesnoeid
 • de takvrije hoogte wordt vrijgehouden als ook worden de gevels van de woningen takvrij gemaakt

 

Vraag:

Zijn die vier bomen nodig aan de kant van de even huisnummers? Bijna ieder gezin heeft twee auto's en niemand zal daar nog kunnen parkeren. Bladeren zullen in de herfst naar de oprit waaien.

Antwoord:

De bomen worden behouden want er is voldoende parkeerruimte in de straat.

De stad voorziet om in de ruime groenzones (huisnummers 66 – 80) bomen aan te planten. Deze plannen zijn momenteel in opmaak. Hierover zal het stadsbestuur nog een inspraakprocedure opstarten. De bewoners kunnen dan de plannen raadplegen en hun opmerkingen overmaken.

 

Vraag:

Op de eigendom achter de huisnummers 62 en 64 werden bomen geplant. Bewoner heeft via de wijkagent gevraagd om ze te snoeien, maar het is onduidelijk wie de eigenaar is van dat stuk grond.

Antwoord:

De bomen staan op grond van de eigenaars van het achterliggende perceel aan de Noorweegse Kaai.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular