Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

05-08-2019 (17:32)

Wegwerkzaamheden Bossuytlaan, Vossensteert en omgeving

 

In februari 2018 lieten wij u in Hoeve Hangerijn kennis maken met een voorontwerp van de bovenvermelde projecten. Ondertussen werden de plannen op een aantal punten aangepast en werden door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd op 20 mei jl.

Wij stellen de beslissing graag aan u voor.

 

Zevecotedreef en Weidebekestraat

 

 • vernieuwen nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, …)
 • opbraak van de kasseien
 • aanbrengen nieuwe riolering (gescheiden stelsel)
 • vernieuwen trottoir in grijze betonstraatstenen en wegdek in asfalt

 

Bossuytlaan

 

 • aanleg van een verkeersplateau in asfalt (plaatselijke verhoging van de rijweg waardoor het verkeer fysisch afgeremd wordt en de rijsnelheid wordt verlaagd) op de aansluiting van de Weidebekestraat, zonder inname van de ventweg
 • het plateau komt te liggen tussen de huisnummers 33 – 35 en tussen de huisnummers 38 – 40. In het voorontwerp was het plateau meer langgerekt en met inname van de ventweg.
 • de middenberm, de ventweg en de boomvakken blijven behouden zoals in de huidige toestand
 • in de nabijheid van het plateau wordt in beide rijrichtingen een elektronisch snelheidsindicatiebord geplaatst dat de snelheid van het aankomend verkeer aangeeft

 

Vossensteert/Ter Lo

 

 • het verkeersplateau begint voorbij het kruispunt met de Veltemweg en loopt door tot nummer 209
 • de aansluiting van Ter Lo op de Vossensteert wordt versmald en loodrecht aangesloten op de Vossensteert zodat een betere zichtbaarheid op het aankomend verkeer ontstaat
 • de rijweg van de Vossensteert wordt op een breedte van 5,4 meter gebracht met één asverschuiving aan huisnummer 241. Een asverschuiving betekent dat de as van de rijweg (de middenlijn) verschuift waardoor de rechtlijnigheid van de rijweg wordt gebroken.
 • de rijweg wordt in asfalt uitgevoerd
 • de trottoirs krijgen grijze betonstraatstenen en de parkeerstroken zwarte

 

Sint-Kristoffelstraat en Schoolstraat

 

 • in de Sint-Kristoffelstraat (vanaf huisnummer 1 tot aan de Schoolstraat) en in de Schoolstraat (tussen de Sint-Kristoffelstraat en de Zevekotedreef) krijgt de rijweg een nieuwe toplaag in asfalt en wordt de breedte aangepast voor een vlot tweerichtingsverkeer
 • in de Schoolstraat wordt de parkeerzone breder zodat er veiliger geparkeerd kan worden zonder hinder voor het verkeer
 • in de Schoolstraat worden ook de trottoirs vernieuwd

 

Meer informatie over de werkzaamheden

 

 • neem dan contact op met Het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - t 050 44 80 00
  Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
  of
 • stuur een mail naar openbaardomein@brugge.be

 

Nog even geduld

Het duurt nog even voordat de werkzaamheden in uw straat effectief starten. We gaan nu via een openbare aanbesteding op zoek naar een aannemer die deze werkzaamheden kan uitvoeren. Daarna moeten de aannemer, de nutsmaatschappijen, Openbaar Domein en de politie hierover nog concrete afspraken maken.

 

Daarom kunnen wij u momenteel nog niets vertellen over de exacte uitvoeringswijze, de eventuele fasering, het verkeersverloop, de omleidingsroutes van het verkeer en de bussen van De Lijn, de bereikbaarheid van garages, huizen…

 

Eventuele vragen hieromtrent kunnen we daarom nog niet beantwoorden.

Kort voor de aanvang van de werkzaamheden ontvangt u evenwel een brief met alle informatie.

 

De uitvoering staat gepland voor 2020.

 

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg op www.brugge.be/plannen> Assebroek en Sint-Kruis of in:

 

 • Het Huis van de Bruggeling
  Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
  t 050 44 80 00)
  Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
 • Gemeenteafdeling 8310 Assebroek
  Wijkcentrum Daverlo
  Dries 2
  t 050 83 16 70
  f 050 83 16 78
  Open: maandag tot vrijdag 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag 14.00 tot 18.00 uur, woensdag 14.00 tot 16.00 uur en zaterdag 9.00 tot 11.45 uur.
  bevolking.assebroek@brugge.be
 • Gemeenteafdeling 8310 Sint-Kruis
  Gemeenschapshuis
  Moerkerkse Steenweg 190
  t 050 83 37 50
  f 050 35 23 00
  Open: maandag tot vrijdag 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag 14.00 tot 18.00 uur, woensdag 14.00 tot 16.00 uur en zaterdag 9.00 tot 11.45 uur.
  bevolking.sint-kruis@brugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular