Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

09-07-2019 (09:08)

Heraanleg Strostraat

 

In de Gemeenteraad van 19 december vorig jaar werd de heraanleg van de Strostraat goedgekeurd. De rijweg en de riolering van deze straat bevinden zich in een slechte staat . De straat verdient een heraanleg.

 

Welke heraanleg mag u verwachten?

 • vernieuwen van de riolering (gemengd stelsel)
 • aanpassen en vernieuwen van alle nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, …)
 • voorzien van een heraanleg van gevel tot gevel, gelijkgronds, zonder trottoirs
 • de rijweg krijgt herbruikkasseien in harde zandsteen: de kasseien die nu in de straat liggen, worden opnieuw gebruikt
 • in het midden van de rijweg komt een greppel (behalve recht tegenover huisnummer 6 waar de greppel naar de zijkant van de straat verschuift). De greppel moet geplaatst worden volgens de helling op het terrein. Om het straatpeil tegenaan de gevel op hetzelfde niveau te houden, moet de greppel naar de zijkant verschuiven. De greppel wordt heraangelegd in kasseien.
 • opbreken en herplaatsen van de aanwezige platen in blauwe hardsteen in de rijweg in het begin van de Strostraat, kant Sint-Annarei
 • vernieuwen van de aansluiting op de Sint-Annarei in herbruikmozaïeken
 • de heraanleg gebeurt in één fase

 

Wanneer is de heraanleg voorzien?

De aannemer, Steenhaut bvba uit Deerlijk, staat in voor deze heraanleg.

De volgende timing is voorzien:

 • 19 tot en met 23 augustus: opbraak van alle wegbedekkingen
 • 26 augustus tot en met 13 september: vernieuwen van de nutsleidingen
 • 16 september tot 1 november: start rioleringswerken en heraanleg straat

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

Verkeersmaatregelen

De Strostraat wordt volledig voor het verkeer onderbroken. De woningen blijven bereikbaar.

 

In de Jeruzalemstraat, tegenaan de Strostraat, kan regelmatig kortstondig materiaal gelost en geladen worden.

 

In de Sint-Annarei wordt een werfzone georganiseerd over een afstand van ongeveer 30 meter, links en rechts van de Strostraat. De Sint-Annarei is hierdoor onderbroken voor het autoverkeer vanaf de brug (huisnummer 20) tot ongeveer aan huisnummer 16. Dit geldt voor de volledige duur van de werkzaamheden (dus vanaf 19 augustus tot 1 november a.s.). Fietsers en voetgangers behouden doorgang.

 

De Sint-Annarei is dan bereikbaar via de Carmersstraat, de Jeruzalemstraat, de Molenmeers en de Leffingestraat omdat het éénrichtingsverkeer in de Sint-Annarei tijdelijk wordt opgeheven voor het plaatselijk verkeer.

 

De riolering van de Strostraat moet ook aangesloten worden op de inspectieput in de Sint-Annarei. Dit gebeurt vanaf half september gedurende een 14-tal dagen. Rond de inspectieput is geen enkel verkeer mogelijk.

 

In deze periode is dus de Sint-Annarei daar voor alle verkeer onderbroken, ook voor fietsers en voetgangers. De Sint-Annarei is bereikbaar via de Carmersstraat, de Jeruzalemstraat, de Molenmeers en de Leffingestraat omdat het éénrichtingsverkeer in de Sint-Annarei tijdelijk wordt opgeheven voor het plaatselijk verkeer.

 

Garages niet bereikbaar in de Strostraat

Tijdens de heraanleg zijn de garages in de straat niet bereikbaar. U moet tijdig de wagen uit de garage halen. Iedereen die door de heraanleg een ontoegankelijke garage heeft, kan gratis een tijdelijke parkeervergunning voor de duur van de heraanleg aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00

De Parkeerwinkel is open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Mogen wij vragen om de gebruikers van uw garages in de Strostraat te informeren over deze geplande heraanleg? U mag ook hun adressen bezorgen aan Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge – communicatie@brugge.be indien u wenst dat wij de gebruikers van de garages informeren (met vermelding ‘garages Strostraat’).

 

Plan

U kan het plan van deze heraanleg bekijken:

 • www.brugge.be/plannen> centrum > Strostraat
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
  (050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur, zondag gesloten.

 

Meer informatie over de werkzaamheden

Heeft u vragen over de wegwerkzaamheden?

 • neem dan contact op met Het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - t 050 44 80 00
  Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
  of
 • stuur een mail naar openbaardomein@brugge.be

 

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen?

Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

 • gas en elektriciteit: Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
 • water: Farys - Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be)
 • telefoon: Proximus: t 0800 14 551 of infra@proximus.com
 • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@telenetgroup.be

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden)

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving – een gedetailleerd verslag van de staat van uw woning -  is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Wel nemen meerdere betrokken partijen op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto’s, die bij eventuele discussies gebruikt kunnen worden.

 

U kunt ook zelf foto’s van de gevel of andere elementen van uw woning nemen. Zorg ervoor dat u de datum vermeldt.

 

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Breng de eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden

Bent u huurder? Dan is het belangrijk om de eigenaar van uw woning op de hoogte te brengen van de geplande werkzaamheden. Zo weet de eigenaar dat hij of zij de woning kan aansluiten op de riolering of op de nutsleidingen.

 

Nu aansluiten op riolering en nutsleidingen!

Nu er werkzaamheden plaatsvinden in de Strostraat kunt u uw woning aansluiten op de riolering of op de nutsleidingen, of bestaande aansluitingen vernieuwen.

 

Binnen 5 jaar na de heraanleg kunt u geen vergunning krijgen om de straat opnieuw open te breken.

 

Als de aannemer de riolering vernieuwt, dan vernieuwt hij sowieso alle aansluitingen tot tegen de rooilijn.

 

Heeft u vragen over de rioolaansluiting?

 • neem dan contact op met Het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - t 050 44 80 00
  Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
  of
 • stuur een mail naar openbaardomein.centrum@brugge.be

Beschikt u over een dakafvoer die op het trottoir uitmondt? Dakafvoeren moeten over een hoogte van 2,50 meter ingewerkt worden in de gevel met een omgevingsvergunning. Voor meer info hierover:

 • neem dan contact op met Het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - t 050 44 80 00
  Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.
  of
 • stuur een mail naar openbaardomein.centrum@brugge.be

Voor meer informatie over de nutsleidingen kunt u contact opnemen met de betrokken nutsmaatschappij:

 • gas en elektriciteit : Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
 • water: Farys - Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be)
 • telefoon: Proximus: t 0800 14 551 of infra@proximus.com
 • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@telenetgroup.be

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular