Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

19-02-2020 (12:15)

Heraanleg Breidelstraat

 

Zonder onvoorziene omstandigheden zullen alle aanpassingen aan de nutsleidingen in de Breidelstraat, inclusief de overkoppelingen van de woningen, eind februari klaar zijn. Hierdoor kan de aannemer (APK Wegenbouw nv) al op 2 maart starten aan de heraanleg van het wegdek. Deze ingreep was oorspronkelijk pas na de Paasvakantie voorzien. In deze brief leest u meer over de impact van deze fase op handelaren en omwonenden.

 

over de werkzaamheden

De vernieuwing van de wegbedekking in de Breidelstraat gaat op 2 maart van start en gebeurt in twee fases: eerst is de pare kant aan de beurt, daarna de onpare kant. De aannemer heeft voor deze opdracht vier werkweken nodig. Daarna moet het vernieuwde wegdek tien dagen uitharden. Deze uithardingsperiode valt in de Paasvakantie.

 

verkeersverloop

In de periode van de werkzaamheden is de doorgang van voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, toegelaten aan de kant waar de aannemer niet aan het werk is. Er is echter geen gemotoriseerd verkeer mogelijk en ook koetsen kunnen de straat niet in. Laden en lossen is niet mogelijk in de straat zelf en gebeurt bij voorkeur met aangepaste transportmiddelen vanaf de Burg of de Markt. De handelszaken blijven te voet altijd bereikbaar via loopbruggen over de sleuven.

 

Tijdens de uithardingsperiode hebben voetgangers en fietsers, met fiets aan de hand, doorgang in de Breidelstraat. Autoís en koetsen zijn in deze periode nog niet toegelaten. De straat zal afgesloten zijn bij het begin- en eindpunt om te vermijden dat er toch autoverkeer op het nieuwe wegdek zou rijden.

 

huisvuil

De ophaalwagen voor huisvuil kan vanaf 2 maart voor de volledige duur van de werkzaamheden de Breidelstraat niet inrijden. Plaats in deze periode uw vuilniszakken op het eind van de straat aan de kant van de Burg. Doe dit telkens ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling.

 

 

uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beŽindigen.

 

compensatie voor handelaars

Bij de planning van werkzaamheden op het openbaar domein proberen we de hinder voor handelaars zoveel mogelijk te beperken. Toch is hinder in bepaalde periodes soms onvermijdelijk.

 

Als de werkzaamheden de toegang tot uw zaak ernstig bemoeilijken, kan u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich op winkeliers, horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

 

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinder- of sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

 

Neem meer info contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid via:

 

 

verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 Ė pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular