Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

05-02-2020 (13:47)

Extra werkzaamheden Philipstockstraat/Mallebergplaats

 

Wat: Tijdens aanleg pleintje op het kruispunt Philipstockstraat/Mallebergplaats worden ook volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 

  • opbraak en heraanleg rijweg tussen Mallebergplaats 11 en Wapenmakersstraat (excl. kruispunt)
  • vernieuwen trottoir in de Mallebergplaats vanaf nummer 11 tot en met nummer 15

Wanneer:

 

  • in de periode van 31 januari Ė 15 maart(tenzij onvoorziene omstandigheden)
  • gedurende een 4-tal weken (excl. uithardingstijd van 10 dagen)

 

Aannemer: APK Wegenbouw NV uit Geel bvba in opdracht van de Stad Brugge

 

Verkeershinder:

De straat is sowiesie al volledig onderbroken voor het autoverkeer door de aanleg van het pleintje. Het verkeer komende uit de Hoogstraat bereikt de Philipstockstraat via de Burg. In de Middelburgstraat wordt de rijrichting omgedraaid zodat de bewoners hun garages kunnen bereiken via de Sint-Walburgastraat. Voor de Twijnstraat kan geen alternatief worden gegeven. Het verkeer kan wel doorrijden richting Mallebergplaats tot aan de werfzone. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) blijven steeds doorgang hebben. In de Mallebergplaats en de Philipstockstraat tot aan nr. 35 is er een stilstand- en parkeerverbod.

 

Huisvuil: plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Verkeersproblemen: contacteer de Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular