Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

09-01-2020 (11:48)

Heraanleg kruispunt Philipstockstraat x Mallebergplaats

 

Het kruispunt van de Mallebergplaats met de Philipstockstraat wordt heringericht zodat er daar een pleintje ontstaat.

 

Hoe?

Dit doen we door de verbinding van de Mallebergplaats naar de Middelburgstraat toe aan te leggen in één doorlopende voetpadzone in roodbruine porfieren tegels. Er komt ook ruimte vrij om er een boom aan te planten. De Middelburgstraat is dan niet langer bereikbaar via de Mallebergplaats maar wel via de Boomgaardstraat, Korte Riddersstraat, Riddersstraat en Twijnstraat.

 

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan deze herinrichting vinden er ook werkzaamheden plaats aan de waterleiding en dit vanaf 13 tot en met 24 januari. Wij brachten u hiervan reeds op de hoogte.

 

Start herinrichting pleintje op 27 januari

Behoudens onvoorziene omstandigheden begint de aannemer, APK Wegenbouw NV uit Geel, met de aanleg van het pleintje op 27 januari. De aannemer hoopt zijn opdracht af te ronden tegen 15 maart zodat we kunnen genieten van het pleintje vanaf de lente. Na de aanleg is er ook een uithardingstijd van 10 dagen van het pas aangelegde wegdek nodig.

 

Verkeersverloop

De straat wordt volledig onderbroken voor alle voertuigenverkeer. Dit heeft ook gevolgen voor de Middelburgstraat en de Twijnstraat. Het verkeer komende uit de Hoogstraat kan de Philipstockstraat bereiken via de Burg. In de Middelburgstraat wordt de rijrichting omgedraaid zodat de bewoners hun garages kunnen bereiken via de Sint-Walburgastraat. Voor de Twijnstraat kan geen alternatief worden gegeven. Het verkeer kan wel verder doorrijden richting Mallebergplaats tot aan de werfzone.

Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) blijven steeds doorgang hebben.

In de Mallebergplaats en de Philipstockstraat tot aan nr. 35 is er een stilstand- en parkeerverbod.

 

Meer informatie over de werkzaamheden

 

  • neem telefonisch contact op met het Huis van de Bruggeling – t 050 44 80 00 (maandag – vrijdag van, 8.30 – 17 uur)
    of
  • stuur een mail naar openbaardomein@brugge.be

 

Compensatie voor handelaars

Bij het plannen van werkzaamheden op het openbaar domein proberen we de hinder voor handelaars zoveel mogelijk te beperken. Toch is hinder in bepaalde periodes soms onvermijdelijk.

Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich op winkeliers, horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

Voor meer info, neemt u contact op met de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

 

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving – een gedetailleerd verslag van de staat van uw woning -  is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Wel nemen meerdere betrokken partijen op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto’s, die bij eventuele discussies gebruikt kunnen worden.

U kunt ook zelf foto’s van de gevel of andere elementen van uw woning nemen. Zorg ervoor dat u de datum vermeldt.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular