Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

28-02-2020 (11:06)

Plaatsen parkeerverbodsborden Schrijversstraat

 

In het eerste gedeelte van de Schrijversstraat zijn er paaltjes geplaatst, waardoor er onvoldoende vrije rijbaanbreedte overblijft om in dit deel van de straat te parkeren.

Veel bestuurders merken dit vaak niet op wanneer zij in het donker aankomen en parkeren toch in dit eerste gedeelte. Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende vrije doorgang is in de straat. Wettelijk gezien moet er een vrije doorgang zijn van 3 meter zodat onder andere de voertuigen van de brandweer altijd kunnen passeren.

 

Om de vrije doorgang in de toekomst te verzekeren, worden er passende verkeersborden aangebracht in het eerste gedeelte van de straat ter hoogte van de blinde muur (aan de overzijde van de paaltjes) om dit parkeerverbod duidelijk aan te geven.

Deze verkeersborden worden geplaatst in de week van 9 maart a.s.

 

Deze verkeersregeling werd op het stedelijke MOVE-overleg(*) besproken en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in zitting van 3 februari jl.

(*) MOVE staat voor Mobiliteit en Verkeer. Eenmaal per maand zitten de politie en de mobiliteitsdienst tijdens het MOVE-overleg samen om advies te verlenen inzake de verkeers- en parkeerregeling op het Brugs grondgebied.

 

Meer info

Unit verkeerstechniek, dienst Verkeerszaken Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge,
t 050 44 88 63, PZ.brugge.verkeerstechniek@police.belgium.eu


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular