Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

09-05-2019 (15:48)

Heraanleg voetpaden en groen Scharphoutstraat

 

Op maandag 12 november 2018 nodigden we u uit voor een bewonersvergadering in verband met de heraanleg van de trottoirs in uw straat. Op basis van de resultaten van de vergadering werden de plannen aangepast. Enkel de bestaande plantvakken worden behouden en in die plantvakken zal gras worden gezaaid om het uitstappen uit de wagen gemakkelijk te maken.

De plantvakken in het trottoir tussen de Zeebruggelaan en de Europastraat zullen worden dichtgelegd met betonstraatstenen.

De wegversmallingen worden constructief uitgevoerd met een plantvak en een hoogstammige boom aan beide zijden.

 

Timing

De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 20 mei. Behoudens onvoorziene omstandigheden is het einde voorzien tegen 19 juli.

 

 

 • Fase 1: tussen de Europastraat en de Simon Benningstraat:
  • Eenrichtingsverkeer toegelaten van de N31 richting Simon Benningstraat
  • Tussen de Patentestraat en de Simon Benningstraat blijft tweerichtingsverkeer toegelaten
  • Fase 2: tussen de Simon Benningstraat en de Patentestraat
   • Werkzaamheden gaan van start als fase 1 volledig is afgerond
   • Tweerichtingsverkeer toegelaten tussen de Europastraat en de Simon Benningstraat
   • Eerst wordt gewerkt tussen de Simon Benningstraat en de Ten Wallestraat. Tijdens de werkzaamheden is hier opnieuw enkel eenrichtingsverkeer toegelaten naar de Patentestraat toe.
   • Wanneer de werkzaamheden starten tussen Ten Wallestraat en de Patentestraat wordt ook hier eenrichtingsverkeer ingevoerd en zal er zo snel als mogelijk terug tweerichtingsverkeer toegelaten worden tussen de Simon Bennigstraat en de Ten Wallestraat.

  

Bomen

De bestaande bomen, tussen de Europastraat en de Simon Benningstraat (huisnummers 42 tot 74), worden behouden met uitzondering van de 21 meidoorns, deze worden vervangen door 20 sierkersen.

In de bestaande groenzone aan de Patentestraat (zijde even huisnummers) worden 7 nieuwe veldesdoorns voorzien.

Vanaf de Simon Benningstraat tot aan de Patentestraat worden de bestaande bomen eveneens behouden met uitzondering van de boom ter hoogte van huisnummer 42. Deze wordt vervangen door een nieuw boom in de wegversmalling.

 

Hagen

Uitgegroeide hagen belemmeren de werkzaamheden. Snoei daarom overhangende hagen voor 20 mei De hagen voor de woningen moeten, volgens artikel 30 van het Veldwetboek, op minstens 50 cm van de rooilijn staan en mogen niet over het openbaar domein komen.

Snoeit u de hagen niet voor 20 mei, dan zal de aannemer het snoeiwerk uitvoeren en de kosten op u verhalen.


Plan

Op www.brugge.be/plannen vindt u onder Lissewege het plan ‘scharphoutstraat’


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular