Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

11-01-2013 (15:22)

Herinrichting van het plein Ontmijnerslaan–Hoog-Brabantlaan–Magdalenastraat

 

De Stad Brugge gaf opdracht aan aannemer Hugo Martens uit Sint-Andries om het plein  Ontmijnerslaan – Hoog-Brabantlaan – Magdalenastraat langs de Torhoutse Steenweg herin te richten.

 

Voornaamste wijziging is dat één van de 2 aansluitingen  op de Torhoutse Steenweg na de herinrichting exclusief voorbehouden zal zijn voor  het fietsverkeer (aansluiting dichtst bij de binnenstad) en de andere  voor het autoverkeer.   

 

Verder wordt de rijweg heraangelegd in asfalt en de voetpaden en de parkeerstroken in betonstraatstenen. Het nieuwe fietspad wordt aangelegd in gekleurde asfalt. Er worden nieuwe middengeleiders aangelegd en de bestaande worden aangepast. Er zijn elf parkeerplaatsen voorzien.

 

Plan:

Plan Ontmijnerslaan klein

 

Onder normale (weers)omstandigheden start de aannemer met de opbraak van alle verhardingen binnen de werkzone op maandag 21 januari 2013.

 

Op 22 januari start TMVW met de aanpassing van de waterleiding in het voetpad tussen de Ontmijnerslaan en de Torhoutse Steenweg.  Duur : ongeveer 1 week.

 

Op 23 januari starten Eandis en Belgacom met hun werkzaamheden voor ongeveer 1 maand.

 

Eandis:

Aanleg van middenspanning in het voetpad vanuit de Ontmijnerslaan naar de Sint-Sebastiaanstraat. De doorsteek onder de Torhoutse Steenweg gebeurt via een gestuurde boring onder de rijweg. Er wordt laagspanning én een kabel voor de openbare verlichting aangelegd in de Torhoutse Steenweg tussen de nrs 125 – 107.

 

Belgacom :

Aanleg van een nieuwe leiding langs de Torhoutse Steenweg  en een leiding in het voetpad tussen de Hoog-Brabantlaan en de Magdalenastraat.

 

Wegenaannemer Hugo Martens zal gelijktijdig werken met de nutsmaatschappijen om de duur van de onderbreking van dit kruispunt minimaal te houden.

 

Het einde van alle werkzaamheden mag u verwachten tegen eind maart.

 

Omdat asfalteringswerken zeer weersafhankelijk zijn kan het dat de toplaag in asfalt mogelijk op een later tijdstip moet aangebracht worden.  Indien dit het geval zou zijn zal het verkeer ondertussen wel gebruik kunnen maken van de rijweg, maar dan op de onderlaag.

 

Verkeersverloop en maatregelen

Het verkeer rond het plein - uitgezonderd doorgaand verkeer op de Torhoutse Steenweg -wordt volledig onderbroken.

 

Het verkeer op de Torhoutse Steenweg kan niet afslaan richting Magdalenastraat,  Hoog-Brabantlaan en Ontmijnerslaan .

 

Voor de weggebruikers rijdend in de richting van Brugge wordt een bewegwijzerde wegomlegging voorzien via de Torhoutse Steenweg, het Canadaplein, de Stationslaan (waar eventueel de Magdalenastraat kan genomen worden), de  Koning Albert I- laan, de Barrièrestraat en de  Abdijbekestraat.

 

Op het Canadaplein wordt de wegomlegging naar de drie straten ook aangekondigd en bewegwijzerd voor het verkeer komende uit het stadscentrum en uit de richting van de Gistelse Steenweg.

 

In de Magdalenastraat, de Hoog-Brabantlaan en de Ontmijnerslaan is verkeer mogelijk tot aan de werfzone

 

In de Frederik Sanderlaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met rijrichting van de Magdalenastraat naar de Torhoutse Steenweg. De Frederik Sanderlaan blijft bruikbaar in beide rijrichtingen voor de fietsers.

De Politie zal instaan voor verkeerstoezicht bij de aanvang en het einde van de school.

 

Binnen de werfzone geldt er algemeen parkeerverbod.  Er wordt stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd tegen de Frederik Sanderlaan zodat fietsers zich veilig kunnen opstellen en de zichtbaarheid beter is bij het oversteken van de rijbaan.

 

Voetgangers hebben steeds doorgang.

 

De Lijn

Er wordt een voorlopige halte ingericht op de Torhoutse Steenweg ter hoogte van de firma D’Hondt.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn : t 070 220 200

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden, enz…. kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85 ).

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular