Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

09-06-2015 (11:46)

Voorbereidende werken fiets- en voetgangerstunnel

 

Fiets- en voetgangerstunnel Boeveriepoort: nutsmaatschappijen aan het werk

 

Nu de balkonrotonde en de rotonde aan de Spoorwegstraat volledig klaar zijn, is het moment aangebroken voor het volgende project in het kader van de heraanleg van de stationsomgeving. Die behelst de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan, aan de kant van Sint-Michiels, tussen de stationsomgeving en de Stationslaan. Daarbij gaan eerst de nutsmaatschappijen aan het werk om bestaande nutsleidingen te verplaatsen en nieuwe nutsleidingen aan te leggen. Daarna, vermoedelijk begin 2016, start de aannemer met het graven van de tunnel en de eigenlijke wegeniswerken. Hierover organiseren we een informatievergadering op maandag 9 november om 19.30 uur in de Magdalenazaal, waarvoor u enkele weken voor de vergadering nog een uitnodiging krijgt.

 

Fasering + aard van de nutswerken

De eerste fase start op 22 juni 2015 en loopt tot en met 17 juli 2015 (daarna start het bouwverlof). In deze eerste fase worden er in opdracht van Synductis enkele gestuurde boringen uitgevoerd. De meest spectaculaire is een boring van ongeveer 300 meter vanaf de Stationslaan, onder de sporen door, tot onder de Koning Albert I-laan en tot in het park tussen het stationsplein en de Koning Albert I-laan. De aannemer die de werkzaamheden zal uitvoeren is CAS-VOS nv uit Sint-Niklaas.

 

De tweede fase start op 10 augustus 2015 (na het bouwverlof) en loopt in normale omstandigheden tot begin december 2015. In deze fase worden sleufwerken uitgevoerd langs de Koning Albert I-laan (tussen de Unescorotonde en het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis) en in de Stationslaan, tussen de Magdalenastraat en de Koning Albert I-laan. In deze fase worden niet alleen leidingen geplaatst, maar worden ook aansluitingen vernieuwd en koppelingen gemaakt tussen de nieuwe leidingen.

 

De betrokken bewoners ontvangen hiervoor nog een informatiebrief van Synductis.

 

Verkeersverloop

 

 • Koning Albert I-laan 

Zowel in de eerste fase als in de tweede fase behoudt het verkeer op de Koning Albert I-laan zijn doorgang in beide rijrichtingen, zowel stad in, als stad uit dus. In de tweede fase zal het verkeer op de Koning Albert I-laan, richting stad uit, wel slechts over n rijstrook kunnen beschikken tussen de Unescorotonde en de Stationslaan. De rechterrijstrook zal noodzakelijkerwijze worden ingenomen als werfzone. De bypass van de Koning Albert I-laan naar Sint-Michiels, komende vanuit de richting van t Zand zal wel open blijven voor het verkeer.

 

 

 • Stationslaan

Omwille van de werk- en werfzones in de Stationslaan tijdens fase 1 en 2 van deze werken is het niet mogelijk om het verkeer op de rijbaan in twee rijrichtingen te behouden. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, met toegelaten rijrichting van de Koning Albert I-laan naar de Canadasquare (N32 Torhoutse Steenweg met N367 Gistelse Steenweg). De rijrichting naar de Koning Albert I-laan wordt verboden en wordt omgeleid via de Gistelse Steenweg, de Smedenpoort, Hendrik Consciencelaan, Koning Albert I-laan en dan zo naar de Stationslaan. Fietsers blijven hun doorgang in de twee rijrichtingen behouden langs de Stationslaan. Wanneer het fietspad in de werk- of werfzone valt, wordt een veilige en hindernisvrije doorgang voorzien, aanpalend aan de werf.

 

 

 

 • Magdalenastraat

Omwille van het eenrichtingsverkeer in de Stationslaan wordt het autoverkeer komende uit de Magdalenastraat verplicht om linksaf te rijden richting Canadasquare. Voor autos zal het dus niet meer toegelaten zijn richting om via de Stationslaan naar de Koning Albert I-laan te rijden.

 

 

De Lijn

Tijdens de 2de fase van de werkzaamheden zullen de bussen van De Lijn  het volgende traject volgen:

 

staduitwaarts:

 

 • alle bussen blijven het gewone traject volgen.

 

 

stadinwaarts:

 

 • de bussen van de lijnen 5 en 15 rijden als volgt: rechtdoor via de Gistelse Steenweg onder de Smedenpoort, rechtsaf Hendrik Consiencelaan, linksaf Boeveriestraat, aansluiting op busbaan richting Station.
 • 7 en 17: vanaf de kleine balkonrotonde, via de Barrierestraat naar de Torhoutse Steenweg, richting Smedenpoort (idem dan zoals hierboven)
 • 25: via de Magdalenastraat, linksaf Stationslaan, rechtsaf Smedenpoort (idem zoals hierboven)
 • Alle streeklijnen komende van de kleine balkonrotonde zullen via de Barrierestraat naar de Torhoutse Steenweg rijden en zo naar de Bevrijdingslaan om dan via de tunnel onder t Zand naar het Station te rijden.
 • De streeklijnen komende vanaf de Gistelse Steenweg zullen ook deze omleiding volgen.

 

Meer informatie?

 

 • voor vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen: Synductis, t 078 05 35 00 info@synductis.be met vermelding van projectnummer 101.040 of bij de betrokken diensten:
  • gas en elektriciteit: Eandis dienst studies en aanleg dossieradministratie, t 078 35 35 34)
  • telefoon: Proximus: t 800 22 800 of in de Teleboetieks in de Koningin Astridlaan 97, 8200 Sint-Michiels of in de Noordzandstraat 60, 8000 Brugge.
  • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@staff.telenet.be

 

 

 • voor vragen over de aanleg van de tunnel: Vincent Catry, Wegendienst Stad Brugge, t 050 44 85 52, vincent.catry@brugge.be 

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular