Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

23-03-2017 (08:12)

Brug 1 Pierre Vandamme sluis tijdelijk onderbroken

 

Aan brug 1 van de Pierre Vandamme sluis moeten een aantal herstellingswerken gebeuren waardoor de brug voor het verkeer onderbroken is. Brug 1 is de brug die zich landinwaarts bevindt.

 

Welke werkzaamheden?

De wegbekleding in de zone tussen de sporen op de brug werd in het najaar van 2016 al aangepakt. In de eerste helft van maart jl. werd een stalen steunprofiel vervangen van de brug. Hiervoor werd een stelling gebouwd in de kelder bij een rechtopstaande brug. Bovengronds was geen werfactiviteit te zien omdat de werkzaamheden gebeuren in de kelder van de sluis/brug.

Sinds 21 maart jl. tot eind mei/ begin juni a.s. worden de brugdekpanelen vervangen.

Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht van de Vlaamse overheid – Maritieme Toegang.

 

Verkeersverloop

Brug 1 is voor alle verkeer onderbroken. Het verkeer volgt een omleiding via brug 2 waarop het verkeer in beide rijrichtingen is georganiseerd. Fietsers en voetgangers kunnen via beveiligde oversteken ook in beide richtingen over brug 2.

Ook brug 3 en 4 zijn vrij van werken en dus beschikbaar voor het verkeer. Enkel wanneer brug 3 en 4 aan de sluis open gaan voor de scheepvaart, moet alle verkeer (inclusief de tram in twee richtingen) verlopen via brug 2. Op dat moment ontstaat er een file die wel tot een half uur kan oplopen, zeker als er ook trams op dat moment de brug over moeten.

Bijkomend element dat het verkeer soms stremt, zijn de buitenlandse vrachtwagens die blijven staan voor de opengedraaide brug in plaats van door te rijden naar de beschikbare brug. De signalisatie bij de brug geeft nochtans duidelijk aan hoe men moet rijden bij een opengedraaide brug. Er komen nog twee extra werfborden bij om het verkeer te wijzen op het feit dat ze bij een openstaande brug 4 terug via de Isabellalaan naar brug 2 moeten rijden als ze van Knokke of de Alfred Ronsestraat komen.

Om de werkzaamheden in combinatie met de doorgang van het autoverkeer en de scheepvaart zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er gewerkt met scheepvaartstremmingen zodat er een evenwicht is tussen de lasten voor de scheepvaart en het wegverkeer.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de weersomstandigheden… kunnen roet in het eten gooien.

 

Meer informatie over de werkzaamheden?

Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit & Openbare Werken – Maritieme Toegang, Rederskaai 50, 8380 Brugge – t 050 55 13 68 – mow.vlaanderen.be – maritiemetoegang.be

Een overzicht van wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Wegwerkzaamheden en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular