Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

09-08-2017 (15:07)

Heraanleggen betonvlakken en fietspad Noorweegse Kaai

 

AWV plant – nog voor de werken in Koolkerkse Steenweg aangevat worden en voor de stad in de Damse Vaart-Zuid verder werkt aan de riolering – de heraanleg van de rijbaan van de Noorweegse Kaai, vanaf de Christiane D’ Haenestraat tot aan de Dam naar de Damse Vaart-Zuid. De bestaande betonnen rijweg en het fietspad (aan de kant van de Damse Vaart) worden opgebroken en opnieuw aangelegd in asfalt.

 

De aannemer Norré-Behaegel uit Westende zal reeds op woensdag 16 augustus de werkzaamheden aanvatten, om deze in ideale omstandigheden afgewerkt te krijgen tegen 22/09/2017.

 

Verkeersverloop

Fietsers en voetgangers behouden hun doorgang langs de werken aan de kant van residentie Militza.

 

Doorgaand verkeer die normaal de Noorweegse Kaai richting Knokke en Koolkerke neemt, wordt op de R30 omgeleid via de Damse Vaart-Zuid en de Dam naar de Noorweegse Kaai, komende van de Buiten Kruisvest. Komende van Fort Lapin op de R30, wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Koolkerkse Steenweg. Op de Sint-Pieterskaai en op de Komvest wordt ook al aangekondigd dat de Noorweegse Kaai onderbroken is, zodat men dan ook de keuze kan maken om via de Dudzeelse Steenweg naar Koolkerke en Knokke te rijden. Zo wordt het doorgaand verkeer van de Noorweegse Kaai maximaal verspreid.

 

In omgekeerde richting wordt het verkeer komende van Koolkerke en Knokke omgeleid via de Koolkerkse Steenweg, om onder dekking van de verkeerslichten dan de R30 ter hoogte van Fort Lapin op te rijden. Verkeer komende van Damme (uit de Damse Vaart-Zuid), en met bestemming R30 richting Assebroek, wordt via de Karel Van Manderstraat en het Zuidervaartje naar de R30 geleid. In de diepte zal de onderbreking van de Noorweegse Kaai ook aangekondigd worden op grondgebied Damme, ter hoogte van restaurant Veldzicht (Dudzelesteenweg op grondgebied Damme en verder via de Damse Steenweg), zodat het verkeer ook de keuze kan maken om via Dudzele naar Brugge te rijden.

 

De Christiane D’ Haenestraat (en residentie Militza), blijft gedurende de werken steeds bereikbaar voor het plaatselijk verkeer, komende van de R30 (Fort Lapin – Buiten Kruisvest).  

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge

(t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Respecteer de werf !

De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk afgesloten, om te verhinderen dat die toch bereden wordt. We zien al te vaak dat sommige bestuurders tijdens de verhardingstijd van het nieuw aangelegde wegdek de werfzone proberen te bereiken, vaak in de overtuiging dat de werkzaamheden 'toch achter de rug zijn'. Het is echter precies in deze periode dat het wegdek voldoende stabiel moet worden om zo te vermijden dat er binnen de kortste keren opnieuw schade optreedt en er zich nieuwe herstellingen opdringen.

We vragen u de werfsignalisatie te respecteren om schade aan het eigen voertuig en aan de werf te vermijden.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular