Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

12-04-2018 (08:53)

Heraanleg Lange Molenstraat & Bosdreef

 

Wij informeren u graag over de geplande heraanleg van de Lange Molenstraat en de Bosdreef nu dit project in de gemeenteraad eind oktober jl. werd goedgekeurd.

 

Even terug in de tijd ….

Eind september 2016 nodigden wij u uit op een inspraakvergadering om dit project aan u voor te stellen. Na de bewonersvergadering werd het voorstel tot heraanleg aangepast.

Er zit een flinke pak tijd tussen deze datum en heden omwille van een aantal administratieve verwikkelingen in de aanbestedingsprocedure.

Ondertussen hebben de nutsmaatschappijen hun leidingen al aangepast en vernieuwd waar nodig. Hier en daar is enkel nog een plaatselijke overkoppeling nodig.

Nu het project door de gemeenteraad werd goedgekeurd, gingen wij op zoek naar een aannemer die de heraanleg kan uitvoeren. Eind april is deze aannemer gekend.

De heraanleg wordt in principe nog in 2018 aangevat. Van zodra meer concrete info, brengen wij u hiervan op de hoogte.

 

In deze brief …

In deze brief vindt u als bijlage:

 • een omschrijving van de heraanleg zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad
 • antwoorden op de vele vragen en opmerkingen die wij ontvingen tijdens de inspraakvergadering en naar aanleiding van de infostand die in het gemeentehuis van Sint-Andries stond

 

 

Nog even geduld !

Het duurt nog enige tijd vóór de werkzaamheden effectief in uw straat starten. De aannemer, Openbaar Domein - wegen en de politie moeten hierover nog meer concrete afspraken maken.

Daarom kunnen wij u momenteel nog niets vertellen over de exacte uitvoeringswijze, de eventuele fasering, het verkeersverloop, de omleidingsroutes van het verkeer, de bereikbaarheid van garages, …

Stel dus daarover nu nog geen vragen aan de bevoegde stadsdiensten en politie. Kort voor de aanvang van de werken ontvangt u een brief waarin voormelde informatie zal staan.

Wij vonden het echter wel aangewezen u nu al op de hoogte te brengen van de geplande wegwerkzaamheden zodat u zich daar kan op voorbereiden.

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s met datum te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best zo snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Het kan belangrijk zijn om de eigenaar van uw woning te informeren. Bedankt dat u hem/haar inlicht over de geplande werkzaamheden.

 

Hagen

Naar aanleiding van de geplande werkzaamheden in uw straat vragen wij u om de overhangende haag op het openbaar domein te snoeien.

De hagen voor de woningen moeten gesnoeid worden tot tegen de perceelsgrens. Uitgegroeide hagen belemmeren de werkzaamheden.

Als de hagen niet voor de aanvangsdatum van de werkzaamheden gesnoeid zijn, zullen we genoodzaakt zijn het snoeiwerk te laten uitvoeren door de aannemer en worden de hiervoor gemaakte kosten aan u doorgerekend.

 

Waterdichte kelders

Net zoals het belangrijk is om een waterdicht dak te hebben, is het eveneens van groot belang om over een waterdichte kelder te beschikken. De nieuwe riolering zal, in tegenstelling tot de oude, versleten riolering, waterdicht zijn en dus geen grondwater kunnen draineren. Het is daarom aangewezen om de dichtheid van uw kelder regelmatig te inspecteren en zo nodig de dichting te onderhouden of te vernieuwen.

Welke heraanleg mag u verwachten?

 

Lange Molenstraat, tussen Gistelse Steenweg en Doornstraat

Er is een heraanleg voorzien van de volledige Lange Molenstraat, tussen Gistelse Steenweg en Doornstraat. De riolering wordt vernieuwd alsook alle wegbedekkingen.

 

rijweg

 • een nieuwe rijweg in asfalt
 • breedte: 4, 80 meter (is 16 cm breder dan zoals voorgesteld op het plan tijdens de inspraakvergadering) + twee greppels van 0,33 meter breed
 • in de richting van de Gistelse Steenweg neemt de rijweg toe in breedte tot ongeveer 6 meter

snelheidsremmende maatregelen

 • realisatie van snelheidsremmende maatregel in langsrichting met achterliggend fietspad ter hoogte van huisnummers 11 en 13 en ter hoogte van de huisnummers 52 en 54.
  De snelheidsremmers worden uitgevoerd in printbeton. Dit is beton waarin een afdruk van kasseien wordt gemaakt. De opstand bedraagt 15 cm en de beton heeft een grijze kleur. De opstand is afgeboord met betonboordstenen met reflectoren. Dit werd reeds toegepast in de Doornstraat. Waar de snelheidsremmer komt, versmalt de rijweg plaatselijk.
 • vernieuwen van het bestaande verkeersplateau (plaatselijke verhoging wegdek) ter hoogte van de huisnummers 96 – 100 in rode asfalt

parkeren

 • er worden parkeerstroken voorzien in grijze betonstraatstenen
 • de parkeerstroken worden afwisselend aangelegd: bijvoorbeeld een strook van de pare kant aan huisnummer 4 tot 18 en dan aan de onpare kant vanaf huisnummer 15 tot nummer 45 en zo verder
 • hierdoor wordt een soort asverschuiving gecreëerd, wat snelheidsremmend werkt
 • er mag ook nog geparkeerd worden aan de overzijde van de parkeerstrook, nl. op de rijweg, zo lang er een vrije doorgang blijft van 3 meter
 • de parkeerstroken zijn hier en daar onderbroken door een groenzone, onder andere aan de huisnummers 10 en 12, tussen de huisnummers 23 en 29,…
 • breedte parkeerstroken: 1, 81 meter (is 10 cm breder dan in het plan zoals voorgesteld op de inspraakvergadering)

trottoir

 • aan beide zijden van de straat is een trottoir voorzien in grijze betonstraatstenen
 • tussen de Varenslaan en de Doornstraat zijn een 3-tal betonnen speeltegels voorzien met een zwemmer: een speels element als wegwijzer naar het nieuwe zwembad
 • breedte trottoir: het trottoir heeft een variabele breedte tussen 1,21 en 1, 47 meter
 • in het trottoir zijn ook op verschillende plaatsen groenstroken voorzien

groen

 • zowel in de trottoirs als in de parkeerstroken worden ruime plantvakken voorzien waarin bomen worden aangeplant
 • in de plantvakken in de parkeerstroken: 19 rode esdoorn (Acer rubrum ‘Brandywine’). Deze boom heeft een eironde kroon en valt op door zijn intense rode tot purperrode bladverkleuring in de herfst
 • onderaan de bomen komen bodembedekkende heesters of vaste planten
 • in de plantvakken in de trottoirs (met uitzondering in de zone vóór het Jan Breydeldomein): sierkers (Prunus Umineko: 32 stuks)
  Deze boom heeft een zuilvormige kroon en bereikt een maximale hoogte van 6 meter. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen. In de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur. De boom draagt geen vruchten. Deze boom werd ook al aangeplant in de Sint-Katarinastraat en in het Konijnenpad in Assebroek.
 • de groenstroken worden ingericht als gazonstroken
 • groenstrook ter hoogte van het Jan Breydeldomein: rode esdoorn (Acer Rubrum ‘Brandywine): zie plantvakken parkeerstroken voor meer info over dit type boom
 • de groenstroken worden ingericht als gazonstroken
 • de aanplantingen vinden plaats na de heraanleg en tijdens het plantseizoen

riolering

 • er komt een nieuwe riolering (een gescheiden stelsel, namelijk een afzonderlijke regenwaterriool en vuilwaterriool)

 

 

heraanleg Bosdreef

Er is een heraanleg voorzien van de volledige Bosdreef met vernieuwing van de riolering.

 

rijweg

 • een nieuwe rijweg in asfalt
 • breedte: 3,80 meter (tussen de nummers 29 en de Gistelse Steenweg wordt de rijweg verbreed naar 4,85 meter om kruisend verkeer vlotter te laten verlopen en zonder dat hiervoor bomen worden verwijderd)

trottoir

 • er zijn geen trottoirs voorzien in deze residentiële straat
 • aan weerszijden van de rijweg is een zijstrook van 2,50 meter breed voorzien bestaande uit opritten, groenzones en zones met grasbetontegels waarop mag geparkeerd worden
 • de toegang naar de opritten is voorzien in grijze betonstraatstenen

groen

 • de bestaande bomen worden behouden
 • er is geen nieuwe aanplant voorzien in de verbindingsstraten vanaf de Lange Molenstraat omdat de gazonstroken te smal zijn waardoor de bomen niet volwaardig kunnen uitgroeien
 • de gazonstroken worden opnieuw ingezaaid
 • de aanplantingen vinden plaats nà de heraanleg en tijdens het plantseizoen

fietsers

 • de fietsdoorsteek, naast huisnummer 1 en 3 Bosdreef, naar de Gistelse Steenweg wordt in rode asfalt uitgevoerd

parkeren

 • parkeren gebeurt op de zijstroken op de zones met grasbetontegels

riolering

 • er komt een nieuwe riolering (een gescheiden stelsel, namelijk een afzonderlijke regenwaterriool en vuilwaterriool)

verkeer

 • na de inspraakvergadering werd het verkeersverloop in de Bosdreef aangepast. Bedoeling van het nieuwe verkeersverloop is om een aantal gevaarlijke oversteekbewegingen aan de Gistelse Steenweg te minderen om zo de veiligheid te bevorderen. De Bosdreef is op bepaalde plaatsen ook zeer smal om kruisend verkeer toe te laten. Omschrijving verkeerscirculatie:
  • de Bosdreef tussen nummer 1 en 15 is doodlopend voor het gemotoriseerd verkeer maar heeft een fietsverbinding naar de Gistelse Steenweg. In dit gedeelte mag het autoverkeer in beide rijrichtingen rijden. Er kan dus in dit gedeelte geen autoverkeer van de Gistelse Steenweg rechtstreeks de Bosdreef inrijden (of uitrijden).
  • de Bosdreef tussen de huisnummers 29 en 50 behoudt tweerichtingsverkeer en de aansluiting op de Gistelse Steenweg voor het autoverkeer
  • de Bosdreef kan men inrijden tussen de Lange Molenstraat 18 en 20 (eenrichtingsverkeer)
  • de Bosdreef kan men verlaten naar de Lange Molenstraat, tussen de nummers 30 en 32 27 (uitrijdend éénrichtingsverkeer)
  • de rijweg van de Bosdreef tussen de nummers 29 en Gistelse Steenweg wordt verbreed naar 4,85 meter om kruisend verkeer vlotter te laten verlopen en zonder dat hiervoor bomen moeten verwijderd worden.
 • Hieronder geven wij de rijrichtingen weer op plan.

 

Verkeersverloop Bosdreef

 

Meer informatie over de heraanleg?

 • Openbaar Domein - Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 uur en op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.
 • op www.brugge.be rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden

Plan

U kan het plan van deze heraanleg bekijken:

 • www.brugge.be/plannen> Sint-Andries > Lange Molenstraat en Bosdreef
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
  (050 44 80 00) – open maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur, zondag gesloten.
 • Gemeenteafdeling Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Brugge - t 050 72 70 40
  open van ma. tot vr. 8.30 - 12.30 uur; di. 14 uur - 18 uur; wo. 14 uur - 16 uur; za. 9 uur - 11.45 uur - bevolking.sint-andries@brugge.be

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular