Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

14-09-2018 (10:24)

Onderhoudswerken rijbaan Zagersweg - Leenweg - Scheurestraat

 

Wat?

Onderhoudswerken aan de rijbaan in de Zagersweg, de Leenweg en de Scheurestraat door aannemer Devriese nv uit Koolskamp. Lokaal herstel van greppels, rijwegdeksels, voetpaden, funderingen, frezen en vernieuwen van de toplaag in asfalt.

 

Wanneer?

Behoudens onvoorziene omstandigheden gebeurt het frezen van 1 tot 9 oktober, het asfalteren van 10 tot 12 oktober.

 

Verkeer

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden en het frezen is plaatselijk verkeer mogelijk. Tijdens het asfalteren is de rijbaan volledig afgesloten tot 12 uur na het beŽindigen. De bewoners zullen op voorhand door de aannemer ingelicht worden over de exacte datum van asfalteren. Plaatselijk verkeer voor de wijk kan gebeuren via de Kasteeldreef-Gemeneweidestraat. Daartoe wordt de bussluis in de Zagersweg tijdelijk opgevuld. Er geldt parkeerverbod waar de aannemer werkt.
Van 10 tot 12 oktober worden de volgende haltes van De Lijn niet bediend: Transvaal, Fort Van Beieren, Romboudswijk , Zagersweg, Leenweg. In de Brugse Steenweg komen tijdelijke haltes voor Transvaal en Leenweg.

 

Huisvuilophaling

Tijdens de asfalteringswerken kan de ophaalwagen niet door. Plaats uw huisvuil op een straathoek waar hij wel voorbijkomt.

 

Meer info

Politie, 050 44 88 65, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular