Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Nieuwsbericht

31-10-2018 (08:53)

Heraanleg Damse Vaart-Zuid stand van zaken

 

Aannemer Huys J. & Zonen is volop bezig met de heraanleg van een gedeelte van de Damse Vaart-Zuid, tussen de Sint-Godelievedreef en de ring. Hieronder geven wij u een stand van zaken van dit project en de planning van de laatste fase van de werkzaamheden.

 

Een stand van zaken …

 

 • verderzetting aanleg fietspad vanaf de Sint-Godelievedreef tot de ring;
 • tussen de Sint-Godelievedreef en de Damse Vaart-Zuid nummer 34 (NV Maréchal) is alles afgewerkt. De rijbaan ligt in steenslag en is toegankelijk voor plaatselijk verkeer;
 • momenteel werkt men de riolering af tussen Damse Vaart-Zuid nummer 27 (Rooryck’s Isolatie NV) en Damse Vaart-Zuid nummer 23. Tot eind november wordt dit verder afgewerkt samen met de bovenbouw tussen Damse Vaart-Zuid nummer 34 (NV Maréchal) en Damse Vaart-Zuid 23;
 • plaatselijk verkeer blijft mogelijk vanaf de ring tot aan Damse Vaart-Zuid nummer 23 tot en met 2 december a.s.;
 • de Sint-Godelievedreef en de Damse Vaart-Zuid tot aan huisnummer 34 (NV Maréchal) blijven bereikbaar via de Noorweegse Kaai en de Dam voor plaatselijk verkeer.

 

Laatste fase

In deze fase (vanaf 03/12/18) werkt de aannemer in de Damse Vaart-Zuid vanaf huisnummer 23 tot aan de ring.

De heraanleg gebeurt in 2 fasen:

 

 • fase 1: vanaf Damse Vaart-Zuid nummer 23 tot Damse Vaart-Zuid nummer 8:
  • aanbrengen nieuwe riolering vanaf 3 tot eind december a.s. 
  • aanbrengen bovengrondse wegbedekkingen in januari a.s.
 • fase 2: tussen de Damse Vaart-Zuid nummer 8 en de ring (kruispunt niet inbegrepen):
  • aanbrengen nieuwe riolering in februari a.s.
  • aanbrengen bovengrondse wegbedekkingen eveneens in februari a.s.

Als de weersomstandigheden het toelaten, brengt de aannemer de asfaltlaag aan op de rijweg tussen de Sint-Godelievedreef en de ring, begin maart a.s.

Verkeersverloop

algemeen

 

 • fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers behouden doorgang;
 • waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod en is de rijweg voor het autoverkeer onderbroken

tijdens fase 1

 

 • plaatselijk verkeer kan de Damse Vaart-Zuid in- en uitrijden vanaf de ring en kan tot aan de werfzone rijden (Damse Vaart-Zuid nummer 8) vanaf 3 december a.s.;
 • de Sint-Godelievedreef en de Damse Vaart-Zuid tot aan huisnummer 23 blijven voor plaatselijk verkeer bereikbaar via de Noorweegse Kaai en de Dam

tijdens fase 2

 

 • Damse Vaart-Zuid is onderbroken vanaf de ring tot aan Damse Vaart-Zuid huisnummer 2 vanaf februari a.s. Voor die fase zal de Damse Vaart-Zuid onderbroken zijn aan de ring. Er wordt gewerkt tot op ongeveer 20 meter van de ring;
 • plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf (Damse Vaart-Zuid nummer 8) door een omleiding te volgen via de Noorweegse Kaai en de Dam

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten of beëindigd worden. Het werkschema van de aannemer, de weersomstandigheden… kunnen roet in het eten gooien.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden

Waar de aannemer werkt en dus waar de werf is, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden.

Mogen wij aan de bewoners vragen, die in de werfzone wonen, om het huisvuil aan te bieden in Damse Vaart Zuid, buiten de werfzone. Tijdens de heraanleg van de Damse Vaart-Zuid, tussen de ring en  Damse Vaart-Zuid 8, mag het afval ook aangeboden worden op de aansluiting met de Dampoortstraat.

OPROEP:

 

 • wil uw huisvuil enkel aanbieden op de dag van de ophaling zelf, niet eerder;
 • denk er aan om eventueel minder mobiele buren te helpen bij het correct aanbieden van hun huisvuil

 

Garages niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt, zijn de garages/opritten tijdelijk onbereikbaar. Denk eraan om de wagen tijdig ergens anders te plaatsen. We beseffen dat het vinden van een parkeerplaats in de buurt niet eenvoudig zal zijn en vragen dan ook begrip voor dit tijdelijk ongemak.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen ?

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 65,

f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be.

 

Compensatie voor handelaars

Bent u handelaar en ondervindt u hinder door de werkzaamheden?

De Vlaamse overheid toetst zelf de hinderzones af en selecteert de getroffen handelaars die binnen deze zone vallen en die voldoen aan de voorwaarden. De handelaars krijgen een brief vóór de werkzaamheden starten. Met deze brief kunt u zelf de uitbetaling van de hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aanvragen via www.vlaio.be/hinderpremie. Voor de hinderpremie doet u dit binnen de 60 dagen na datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. De sluitingspremie kan u op zijn vroegst nadat de openbare werken zijn gestart en vóór de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

 

Voor meer info maakt u een afspraak met themabalie Werken & Ondernemen, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00, of neem een kijkje op www.brugge.be/hinder.

 

Plaatsbeschrijving

De opmaak van plaatsbeschrijvingen is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Diverse betrokken partijen nemen in diverse fasen van de werken wel foto’s om te kunnen gebruiken bij eventuele discussies. De betrokken bewoners raden wij aan om eveneens zelf foto’s met datum te nemen van de gevel of andere elementen van hun woning.

 

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werken. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er zich een schadegeval voordoet, gebeurt er best zo snel mogelijk een aangifte bij de eigen brandverzekering. De schadelijder of de makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Plan heraanleg

U kan het plan van deze heraanleg bekijken:

 

 • www.brugge.be/plannen> Damse Vaart-Zuid en Sint-Godelievedreef
 • Gemeenteafdeling 8310 Sint-Kruis
  Gemeenschapshuis, Moerkerkse Steenweg 190, t 050 83 37 50
  open van ma. tot vr. 8.30 - 12.30 uur; di. 14.00 – 18.00 uur; wo. 14.00 – 16.00 uur; za. 9.00 -11.45 uur
  bevolking.sint-kruis@brugge.be
 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
  (050 44 80 00) – open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur, zondag gesloten.

 

Meer informatie?

 

 • vragen over de heraanleg: Openbaar Domein - Wegen, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (050 44 85 85) – open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 u.


Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular