Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Aanleg balkonrotonde Stationsomgeving kant Sint-Michiels

De stationsomgeving kant Sint-Michiels wordt de komende jaren volledig heringericht. Iedereen die hier voorbij komt weet dat dit in mobiliteitstermen terecht als een ‘zwart punt’ wordt aangestipt. Er komt nu een bijna visionaire herinrichting van deze hele omgeving met een scheiding van het verkeer op twee niveaus: het gemotoriseerd verkeer op een balkonrotonde en fietsers en voetgangers op een groot open plein daaronder. De bussen van De Lijn krijgen voorbehouden busbanen in de Rijselstraat en de Koning Albert I-laan. Er komt een nieuwe K&R-parking vlak aan de ingang van het station.

 

De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de Stad Brugge, naar een ontwerp van het studiebureau Grontmij.

Aannemer: THV Aswebo NV - Depret NV.

 

Na een aantal voorbereidende werkzaamheden kunnen de eigenlijke werkzaamheden van start gaan. Deze zijn opgedeeld in 5 fasen:

 

fase 1 (REEDS VOLTOOID):

 • rioleringswerken in de Spoorwegstraat vanaf de Rijselstraat tot juist voor de inrit van  Belgacom
 • aanleg omleidingsweg voor auto’s over Oesterparking A
 • aanleg omleidingsweg voor fietsers
 • aanbrengen van nieuwe tijdelijke K&R-parking tegenover het Kamgebouw, tussen Spoorwegstraat en Koning Albert I-laan, naast de Oesterparking A

fase 2: aanleg rotonde (150 werkdagen)

fase 3: Barrièrestraat - Koning Albert I-laan (110 werkdagen)

fase 4: aanleg pleinverharding (20 werkdagen)

fase 5: afwerking (25 werkdagen).

 

FASE 2

 

Sinds maandag 17 juni werd gestart met de tweede fase van de herinrichtingswerken aan de stationsomgeving in Brugge, waarbij de eigenlijke balkonrotonde wordt aangelegd. In deze fase, die ongeveer een jaar in beslag zal nemen, wijzigt de huidige verkeerssituatie.

 

De voorbije weken heeft de aannemer de omleidingsweg aangelegd en rioleringsinspectieputten geplaatst in de Spoorwegstraat. Daarbij bleef de hinder beperkt.

 

De tweede fase omvat volgende werkzaamheden:

 • aanleg van een waterdichte kuip en de aanleg zelf van de balkonrotonde
 • aanleg busbaan en één rijstrook in de noordelijke helft van de Koning Albert I-laan
 • aanleg busbaan in de Rijselstraat.

 

Tijdens deze fase gebruikt het gemotoriseerd verkeer de omleidingsweg (over de Oesterparking A) die in de eerste fase werd aangelegd.

 

Alle verkeersbewegingen blijven behouden, behalve de volgende:

 • De Rijselstraat wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Koning Albert I-laan. Wie van de Boeveriepoort komt, kan niet langer de Rijselstraat inrijden, maar moet doorrijden naar de rotonde aan de Koningin Astridlaan.
 • De verkeerslichten aan het kruispunt met de Barrièrestraat verdwijnen. Vanuit de Barrièrestraat kan je enkel rechtsaf de Koning Albert I-laan oprijden. 

 

omleidingsplan auto

 

 

Tijdens fase 2 is er geen fietsverkeer toegelaten op de Koning Albert I-laan vanaf de Boeveriepoort tot aan de Veldstraat. Fietsers moeten omrijden via het fietspad langs het Kamgebouw en het Kerkebeekpad. (bekijk zeker deze folder voor meer informatie!)

 

Er wordt een middengeleider geplaatst op de Koning Albert I-laan ter hoogte van de Oudekerkstraat. Op de Spoorwegstraat wordt ter hoogte van het Kerkebeekpad een beveiligde oversteekplaats voor fietsers voorzien.

Fietsers in de Barrièrestraat kunnen niet rechtstreeks de Koning Albert I-laan oprijden, maar volgen een omleiding via Ten Hove en de Canadastraat of al vroeger via de Emiel Vandeveldestraat en de Oudekerkstraat.

 

 

Voetgangers naar het ziekenhuis kunnen, van en naar het station, tijdelijk nog het zebrapad recht tegenover de ingang van het ziekenhuis gebruiken. Later tijdens fase 2 valt dit zebrapad weg. Voetgangers moeten dan oversteken aan de lichten aan de Boeveriepoort en de Stationslaan.

 

 

omleidingsplan fietsers

 

Ook voor de bussen van De Lijn verandert de verkeerssituatie:

 • Lijn 7 en 17 (stadslijnen Brugge – Sint-Michiels), lijn 27 (Brugge – Loppem) en lijn 74 (Brugge – Torhout – Lichtervelde – Roeselare): voor deze lijnen wordt de halte Rijselstraat in de richting van Sint-Michiels dorp verplaatst naar de Koning Albert I-laan voorbij de Oudekerkestraat. De terugrit verloopt via de Rijselstraat.
 • Lijn 25 (stadslijn Brugge – Olympia): voor deze lijn wordt de halte Onze Lieve Vrouw opgeschort en de halte Abdijbeke verplaatst voorbij het kruispunt. Deze lijn rijdt via de Stationslaan, Magdalenastraat, Hoog Brabantlaan, Abdijbekestraat en sluit dan terug aan op de normale reisweg. 

Sinds enkele dagen is de nieuwe Kiss & Ride-parking voor 15 auto’s aan de kant Sint-Michiels van het station in gebruik genomen. Deze kortparkeerzone vervangt de K&R-zone tegenaan de Rijselstraat, die diende te wijken voor de aanleg van de nieuwe balkonrotonde. De nieuwe K&R-zone bevindt zich naast de Oesterparking A, in de driehoek tegenaan de Boeveriepoort.  In- en uitrijden gebeurt via een eigen in- en uitrit langs de Spoorwegstraat, kant stationsgebouw.

 

In deze zone geldt, net zoals in de andere Kiss & Ride-zone aan het station kant centrum, betalend kortparkeren alle dagen met een maximum van 15 minuten. Het tarief bedraagt  10 eurocent, te betalen met gepaste munt aan de nieuw geplaatste parkeerautomaat. Als men in de wagen blijft zitten of er blijft naast staan, is het parkeren gratis. Wie de voorwaarden niet respecteert, kan een retributie ontvangen van 30 euro wegens foutparkeren.

Er zijn geen voorbehouden plaatsen voorzien voor houders van een kaart voor personen met een handicap. Voor hen is er een specifieke gratis kortparkeerzone voorzien in de Hendrik Brugmanstraat, kant centrum, vlak tegenaan de in- en uitgang van het station aldaar.

 

Deze K&R-zone is niet te verwarren met de ernaast gelegen Oesterparking A, die bestemd is voor pendelaars en andere treinreizigers; voor die parking geldt een dagtarief van 2 euro en een maandabonnement tegen 20 euro. De Oesterparking A is te bereiken en te verlaten via de Koning Albert I-laan.

 

In totaal zijn er 145 werkdagen voorzien voor de tweede fase. 

 

- Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Presentatie heraanleg stationsomgeving kant Sint-Michiels

 

Woensdag 20 maart 2013 vond in het nieuwe auditorium van het Sint-Lodewijkscollege een infovergadering plaats over de heraanleg van de stationsomgeving kant Sint-Michiels.

 

U kunt hier de presentatie bekijken die tijdens de vergadering getoond werd.

 

Op 2 mei april starten de eigenlijke wegeniswerken (einde voorzien voorjaar 2015). Hieronder een filmpje van hoe het er uit zal zien:

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular