Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Aanleg balkonrotonde Stationsomgeving kant Sint-Michiels

Sinds maandag 15 mei 2014 is de balkonrotonde aan het station in Brugge kant Sint-Michiels open voor gemotoriseerd verkeer. Daarmee is de tweede fase van dit grote infrastructuurwerk afgerond en kan de derde en laatste grote fase van start gaan. Tegen het voorjaar 2015 zullen de werken volledig voltooid zijn. 

 

Vroegere situatie

De zogenaamde 'achterkant van het station' in Brugge, namelijk kant Sint-Michiels, is een druk verkeersknooppunt waar de doorstroming op piekmomenten moeizaam verliep en waar zachte weggebruikers gevaarlijke kruispunten moesten trotseren. Een herinrichting was daarom noodzakelijk. Op 2 mei 2013 gingen de werken van start.

 

Faseringen afgerond

Ondertussen werd de noordelijke helft van de Koning Albert I-laan (inclusief busbaan en 1 rijstrook) al aangelegd, alsook de  busbaan in de Rijselstraat en de minirotonde in de Spoorwegstraat. Ook de eigenlijke balkonrotonde is grotendeels afgewerkt. Sinds vandaag kan het gemotoriseerde verkeer bovenop de rotonde in alle richtingen rijden, op zo'n 2 meter boven het maaiveld. Daarmee is de tweede fase afgerond en werd de derde en laatste grote fase van start gegaan, deze werd afgerond dd. 18/12/2014.

 

In de derde fase werd ook het plein verder afgewerkt en de groenzones aangeplant. Tegen het voorjaar 2015 moeten alle werken voltooid zijn en zal de nieuwe stationsomgeving een vlot en veilig verkeersknooppunt worden voor alle weggebruikers.

 

fase 3 balkonrotonde

 

 

Inrichtingsprincipes stationsomgeving Brugge

De vroegere verkeerslichten vlak voor de ingang van het station (kant Sint-Michiels) hebben plaats gemaakt voor een grote 'balkonrotonde' die ongeveer 2 meter boven maaiveld ligt. Onder die rotonde werden fiets- en voetgangerstunnels en fiets- en voetpaden aangelegd die via fietssuggestiestroken versmelten met het nieuwe stationsplein. Tussen de balkonrotonde en de Boeveriepoort en in de Rijselstraat is er een busstrook voor de bussen van De Lijn in de richting van het stadscentrum aangelegd. Voor de ingang van het station kant Sint-Michiels is een kiss & ride parking en een belevingsruimte aangelegd: een groot plein met gemengd verkeer voor voetgangers en fietsers.

 

De herinrichting moest ervoor zorgen dat zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) gescheiden worden van het gemotoriseerde verkeer. Tegelijk werd de doorstroming verbeterd, in het bijzonder van het openbaar vervoer. En tenslotte wou men ook de belevingswaarde verhogen van de stationsomgeving. Het Agentschap Wegen en verkeer werkte in dit dossier samen met de stad Brugge.

 

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: "De balkonrotonde in Brugge is een mooi voorbeeld van hoe je het autoverkeer van de fietsers en voetgangers kan scheiden. Dankzij  fiets- en voetpaden onder de rotonde, wordt het treinstation van Brugge op een duurzame, innovatieve en verkeersveilige manier bereikbaar. De fiets- en voetpaden zullen  aansluiten op het prachtige open plein van 4.000m2 dat voor het station wordt aangelegd. Een eerste horde is vandaag genomen nu de auto's de rotonde kunnen gebruiken. "

 

 

 

Bijkomende informatie te verkrijgen:

Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

VAC Jacob van Maerlant

Koning Albert I-laan 1/2, bus 82

8200 Brugge

t 050 24 80 00

wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular