Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Aanleg balkonrotonde Stationsomgeving kant Sint-Michiels

De stationsomgeving kant Sint-Michiels wordt de komende jaren volledig heringericht. Iedereen die hier voorbij komt weet dat dit in mobiliteitstermen terecht als een ‘zwart punt’ wordt aangestipt. Er komt nu een bijna visionaire herinrichting van deze hele omgeving met een scheiding van het verkeer op twee niveaus: het gemotoriseerd verkeer op een balkonrotonde en fietsers en voetgangers op een groot open plein daaronder. De bussen van De Lijn krijgen voorbehouden busbanen in de Rijselstraat en de Koning Albert I-laan. Er komt een nieuwe K&R-parking vlak aan de ingang van het station.

 

De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de Stad Brugge, naar een ontwerp van het studiebureau Grontmij.

Aannemer: THV Aswebo NV - Depret NV.

 

Op maandag 5 mei 2014 was er een bewonersvergadering waarbij de stand van zaken toegelicht werd. De powerpoint die toen werd gepresenteerd kunt u downloaden via deze link: powerpoint bewonersvergadering Balkonrotonde.

 

Na een aantal voorbereidende werkzaamheden kunnen de eigenlijke werkzaamheden van start gaan. Deze zijn opgedeeld in 5 fasen:

 

fase 1 (REEDS VOLTOOID):

  • rioleringswerken in de Spoorwegstraat vanaf de Rijselstraat tot juist voor de inrit van  Belgacom
  • aanleg omleidingsweg voor auto’s over Oesterparking A
  • aanleg omleidingsweg voor fietsers
  • aanbrengen van nieuwe tijdelijke K&R-parking tegenover het Kamgebouw, tussen Spoorwegstraat en Koning Albert I-laan, naast de Oesterparking A

 

Balkonrotonde tijdens de werken

 

fase 2: aanleg rotonde (150 werkdagen)

fase 3: Barrièrestraat - Koning Albert I-laan (110 werkdagen)

fase 4: aanleg pleinverharding (20 werkdagen)

fase 5: afwerking (25 werkdagen).

 

FASE 2 - REEDS VOLTOOID

 

Balkonrotonde tijdens de werken

 

FASE 3

 

Sinds maandag 15 mei 2014 is de balkonrotonde aan het station in Brugge kant Sint-Michiels open voor gemotoriseerd verkeer. Daarmee is de tweede fase van dit grote infrastructuurwerk afgerond en kan de derde en laatste grote fase van start gaan. Tegen het voorjaar 2015 zullen de werken volledig voltooid zijn. 

 

Vroegere situatie

De zogenaamde 'achterkant van het station' in Brugge, namelijk kant Sint-Michiels, is een druk verkeersknooppunt waar de doorstroming op piekmomenten moeizaam verloopt en waar zachte weggebruikers gevaarlijke kruispunten moeten trotseren. Een herinrichting was daarom noodzakelijk. Op 2 mei 2013 gingen de werken van start.

 

Fase 2 afgerond, fase 3 van start

Ondertussen werd de noordelijke helft van de Koning Albert I-laan (inclusief busbaan en 1 rijstrook) al aangelegd, alsook de  busbaan in de Rijselstraat en de minirotonde in de Spoorwegstraat. Ook de eigenlijke balkonrotonde is grotendeels afgewerkt. Sinds vandaag kan het gemotoriseerde verkeer bovenop de rotonde in alle richtingen rijden, op zo'n 2 meter boven het maaiveld. Daarmee is de tweede fase afgerond en de derde en laatste grote fase van start gegaan. (foto in bijlage)


Verkeerssituatie fase 3

Het verkeer in de Koning Albert I-laan kan in twee richtingen, weliswaar op 1 rijstrook per rijrichting want in de derde fase wordt de zuidelijke Koning Albert I-laan heraangelegd (kant O.L.V.-ziekenhuis) inclusief rioleringswerken. Hierdoor is de Barrièrestraat afgesloten tot het voorjaar 2015 (er geldt een plaatselijke omleiding). Wie vanuit Sint-Michiels naar de Stationslaan wil, moet omrijden via de Unesco-rotonde. De Oesterparking is bereikbaar via de balkonrotonde. Ook de Kiss & Ride-zone is klaar voor gebruik en kan bereikt worden via de minirotonde in de Spoorwegstraat. De aantakking op de Rijselstraat is ook klaar waardoor het mogelijk is om de balkonrotonde te bereiken vanuit de Rijselstraat. Het is ook mogelijk om de Rijselstraat in te rijden vanaf de balkonrotonde. 

 

In de derde fase en laatste fase wordt er verder gewerkt onderaan de balkonrotonde. Fietsers en voetgangers kunnen daardoor nog niet onder de balkonrotonde door en moeten via het voet- en fietspad langs de werf of via het Kerkebeekpad.

 

In de derde fase wordt ook het plein verder afgewerkt en de groenzones aangeplant. Tegen het voorjaar 2015 moeten alle werken voltooid zijn en zal de nieuwe stationsomgeving een vlot en veilig verkeersknooppunt worden voor alle weggebruikers.

 

fase 3 balkonrotonde

 

 

Inrichtingsprincipes stationsomgeving Brugge

De vroegere verkeerslichten vlak voor de ingang van het station (kant Sint-Michiels) hebben plaats gemaakt voor een grote 'balkonrotonde' die ongeveer 2 meter boven maaiveld ligt. Onder die rotonde worden fiets- en voetgangerstunnels en fiets- en voetpaden aangelegd die via fietssuggestiestroken versmelten met het nieuwe stationsplein. Tussen de balkonrotonde en de Boeveriepoort en in de Rijselstraat komt er een busstrook voor de bussen van De Lijn in de richting van het stadscentrum. Voor de ingang van het station kant Sint-Michiels komt een kiss & ride parking en een belevingsruimte: een groot plein met gemengd verkeer voor voetgangers en fietsers.

 

De herinrichting moet ervoor zorgen dat zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) gescheiden worden van het gemotoriseerde verkeer. Tegelijk willen we de doorstroming verbeteren, in het bijzonder van het openbaar vervoer. En tenslotte willen we ook de belevingswaarde verhogen van de stationsomgeving. Het Agentschap Wegen en verkeer werkt in dit dossier samen met de stad Brugge.

 

Minder Hinder

Tijdens de werken blijft de hinder zoveel mogelijk beperkt. Het centrum van Brugge en de handelszaken en woningen blijven tijdens de werken steeds bereikbaar.

 

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: "De balkonrotonde in Brugge is een mooi voorbeeld van hoe je het autoverkeer van de fietsers en voetgangers kan scheiden. Dankzij  fiets- en voetpaden onder de rotonde, wordt het treinstation van Brugge op een duurzame, innovatieve en verkeersveilige manier bereikbaar. De fiets- en voetpaden zullen  aansluiten op het prachtige open plein van 4.000m2 dat voor het station wordt aangelegd. Een eerste horde is vandaag genomen nu de auto's de rotonde kunnen gebruiken. "

 

 

 

Bijkomende informatie te verkrijgen:

Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

VAC Jacob van Maerlant

Koning Albert I-laan 1/2, bus 82

8200 Brugge

t 050 24 80 00

wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

 

- Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

 

Presentatie heraanleg stationsomgeving kant Sint-Michiels

 

Woensdag 20 maart 2013 vond in het nieuwe auditorium van het Sint-Lodewijkscollege een infovergadering plaats over de heraanleg van de stationsomgeving kant Sint-Michiels.

 

U kunt hier de presentatie bekijken die tijdens de vergadering getoond werd.

 

Hieronder een filmpje van hoe de balkonrotonde er uiteindelijk uit zal zien:

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular