Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Bereikbaarheid Moerstraat en zijstraten tijdens autoluwe winkelstraten

Ter gelegenheid van de autoluwe zone, braderie, zal de rijrichting in de Moerstraat niet telkenmale weer worden omgekeerd zoals in het verleden (vr aanvang van de werkzaamheden in de Geldmuntstraat - Noordzandstraat) steeds het geval was. De rijrichting in de Moerstraat blijft ook tijdens dergelijke evenementen onveranderd, waardoor dit voor de bewoners een duidelijker gegeven wordt.

 

Hoe wordt de bereikbaarheid van de Moerstraat en aanpalende straten, de Beenhouwersstraat (tussen de Korte Lane en Oude Zak), de Wulfhagestraat en de Dweerstraat dan wel gewaarborgd? Klik hier voor een plan.

  1. De Moerstraat (tussen Wulfhagestraat en Geerwijnstraat), Helmstraat, Ontvangersstraat, Prinsenhof, Wulfhagestraat, Speelmansrei, Dweersstraat (abonneehouders Zilverpand) en Haanstraat worden bereikbaar gemaakt via de route Unesco-rotonde, tunnel onder t Zand, Korte Lane, Beenhouwersstraat. Hiertoe wordt in de Beenhouwersstraat en de Wulfhagestraat dubbele rijrichting ingevoerd tussen de Noordzandstraat en de Korte Lane. De Beenhouwersstraat tussen de Korte Lane en de Oude Zak is ook via bovenstaande route te bereiken. De Beenhouwersstraat vanaf de Oude Zak blijft bereikbaar via de route Ezelstraat Oude Zak;
  2. De Moerstraat (tussen Geerwijnstraat en Sint-Jakobsstraat), de Geerwijnstraat (invoeren dubbele rijrichting) en de Leeuwstraat blijven bereikbaar vanuit de rijrichting van de Sint-Jakobsstraat;
  3. De Artoisstraat wordt bereikbaar gemaakt ( enkel voor plaatselijk verkeer) via t Zand en dan rechtsaf naar Noordzandstraat en linksaf naar de Artoisstraat;
  4. Er wordt parkeerverbod ingevoerd in de Beenhouwersstraat tussen de Sleutelbrug en het kruispunt Korte Lane) om kruisend verkeer op een veilige manier te laten verlopen.

 

De gewijzigde verkeerssituatie zal door tijdelijke signalisatie worden aangeduid.

Na een testperiode volgt er na de zomer een evaluatie.

 

De Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Steenstraat en Zuidzandstraat blijven elke zaterdag en de eerste zondag van de maand autoluw van 13 tot 18 uur.

 

Meer info: Unit Verkeersbelemmeringen Lokale Politie  050/44.88.65 (tijdens kantooruren) - Algemeen nummer Lokale Politie : 050/44.88.44.

 

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular