Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Algemeen persbericht

Vorig jaar was elke Bruggeling uitgenodigd om zijn of haar mening te geven over mobiliteit in onze stad.  We gingen daarna aan de slag met 1.900 suggesties.  Eind vorig jaar stelden wij de eerste resultaten van ons werk aan u voor per deelgemeente.  Op deze voorstellingen, werkten wij nadien terug verder zodat we u vandaag een eerste realisatie van een afgewerkt programma kunnen voorstellen.

 

Ons doel is duidelijk: we gaan voor een verkeersleefbare stad waar iedereen zich vlot en veilig kan bewegen te voet, met de fiets, de bus of de wagen. 

U zult zien, we nemen maatregelen op verschillende vlakken.  Het verkeer moet vlotter verlopen en we houden hierbij ook rekening met kinderen, fietsers en voetgangers.

 

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2001 en werd in 2009 deels geactualiseerd.  We willen het mobiliteitsplan eenvoudig houden.

Ons nieuw mobiliteitsplan is een kader waarbinnen we verschillende acties en projecten zullen realiseren.  We hebben het plan opgebouwd rond 4 krachtlijnen. 

 

Ten eerste willen we het parkeren eenvoudiger en duidelijker voor iedereen. 

Een tweede krachtlijn is de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.  Een eerste realisatie hiervan is de uitbreiding van de voetgangerszone, die vanaf begin februari al een feit is.

Het weren van het zware vrachtverkeer in de binnenstad en de woonkernen is de derde krachtlijn. 

En tenslotte onze laatste krachtlijn bestaat erin om minder zwaar busverkeer toe te laten in de historische binnenkern. 

 

Tijdens de 5 laatste edities van het Eindejaarsmobiliteitsplan en de laatste twee edities van de Wintersoldenzaterdagen schonken we ook al heel wat aandacht aan de veiligheid van voetgangers tijdens het winkelen door het invoeren van de autoluwe zone.  Door het invoeren van die autoluwe zone kunnen de vele shoppers rustig, aangenaam en veilig winkelen en wordt verkeershinder vermeden.

 

We willen het STOP-principe concretiseren in ons mobiliteitsbeleid.  Bij het STOP-principe geven we in het beleid voorrang aan stappers, dan aan trappers, daarna aan het openbaar vervoer en pas dan aan koning auto.  De kleinste ecologische voetafdruk wordt immers te voet gezet. 

 

Daarom zullen we vanaf februari alle zaterdagen en elke eerste zondag van de maand een gedeelte van de binnenstad autoluw maken in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan. Concreet start dit dus op zaterdag 6 en zondag 7 februari 2016. 

 

Om die reden ontwierpen we ook deze nieuwe borden die we op 4 verschillende locaties zullen uitzetten.  Met name ter hoogte van de oprit ít Zand, op ít Zand ter hoogte van inrit Zuidzandstraat, in de Zuidzandstraat en in de Geldmuntstraat.

 

Om verkeershinder te vermijden en de veiligheid van de vele shoppers te kunnen vrijwaren, zullen elke zaterdag en elke eerste zondag van de maand de volgende straten van 13.00 tot 18.00 uur verkeersluw zijn, weer of geen weer: Steenstraat, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat.

 

Concreet wil dit zeggen dat in deze straten alle verkeer en de doortocht van alle voertuigen, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en rijdieren verboden zal zijn.  Deze bepaling geldt niet voor:

  • fietsers;
  • hulpdiensten en zorgverstrekkers met een parkeerkaart;
  • personen die in het bezit zijn van een Europese kaart voor mensen met een handicap;
  • personen die in het bezit zijn van een doorlaatbewijs;
  • elektrische rolstoelen gebruikt door personen met een handicap;
  • abonnementhouders van Parking Zilverpand;
  • verblijfstoeristen met logiesvoucher waarvan vertrek- of aankomstdatum op een autoluwe zaterdag of zondag valt.

 

Enkel de bussen van De Lijn krijgen op die dag toestemming om via de Zuidzandstraat de tijdelijke halte in het Sint-Salvatorskerkhof te bereiken.

 

De bussen van De Lijn rijden op die dagen in het centrum volgens het nieuw proefproject en met gewijzigde trajecten.  Enkel de bediening van de halte Markt valt weg.  De dichtstbijzijnde haltes zijn de halte Stadsschouwburg en de nieuwe tijdelijke haltes aan het Guido Gezelleplein en aan de Dijver.

 

Indien de wagen nodig is en de garage moeilijk bereikbaar is die dagen, haal die dan tijdig uit de garage en plan het terugkeren in de garage ook liefst na 18u.  Lukt dit niet, dan kunnen eigenaars of huurders van een ontoegankelijke garage bij de Mobiliteitsdienst op de Burg een doorlaatbewijs aanvragen.  Alle bewoners worden hierover geÔnformeerd via een bewonersbrief. 

 

Met een doorlaatbewijs kan tijdens de autoluwe winkelstraten tot aan de garage gereden worden.  De voorziene te volgen omleiding stemt overeen met de huidige omleiding van de werken in de Gelmuntstraat en de Noordzandstraat en zal bij de verdere uitvoering van de werken ook telkens aangepast worden.

 

De taxiplaatsen voorzien voor vergunningshouders blijven die dagen behouden op de Markt en in de Adriaan Willaertstraat.

 

Parking ít Zand en Parking Station zijn ook bereikbaar en hebben vlotte busverbindingen heen en terug naar de binnenstad. Parking Station is daarenboven de grootste en goedkoopste publieke parking van Brugge. Je betaalt er 0,70 euro per uur met een maximum van 3,50 euro voor een hele dag. Op vertoon van het parkeerticket (Lijnwinkel Station) reizen zowel de chauffeur als de passagiers van de wagen gratis naar en van het centrum met het openbaar vervoer op de dag dat de auto geplaatst wordt in de parking.

 

De fiets blijft natuurlijk hťt transportmiddel bij uitstek.  Vrij van alle parkeerproblemen!  Daarom gaat onze volgende zorg uit naar de trappers.  Blijf daarnaast als fietser zelf ook hoffelijk in het verkeer.  Als het te druk wordt op straat, hou daar dan als fietser rekening mee.  Het stadsbestuur zorgt voor een omkadering die het fietsverkeer aanmoedigt.  Ook dit is een hoofdbrok in ons nieuw mobiliteitsplan.

 

De huurkoetsen zetten hun route, komende van de Mariastraat, verder via de Oude Burg om zo via de Wollestraat de Markt te bereiken. 

 

Met deze inspanningen willen wij dat de eerste nieuwe voetgangerszone voor iedereen een veilige rustige zone in de binnenstad wordt.  Zo waakt het bestuur erover dat Brugge een leefbare stad is en blijft.  De Smedenstraat blijft steeds bereikbaar via de bypass van ít Zand.

 

INFO

 

Brief aan alle bewoners van de binnenstad (voor evaluatie)

Brief aan alle bewoners van de binnenstad (na evaluatie)

Brief aan alle abonnementhouders parking Zilverpand

Brief aan de logiesverstrekkende sector

Brief aan de taxibedrijven

Brief aan de handelaars

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular