Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Boeveriepoort terug open gesteld 15/07

Vrijdagavond (15 juli) wordt de Boeveriepoort – die werd afgesloten naar aanleiding van de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel - terug opengesteld voor het verkeer. Dit zal gepaard gaan met enkele wijzigingen in de verkeersmaatregelen die naar aanleiding van deze werken werden ingevoerd. Deze worden hierna in afzonderlijke punten besproken.

 

Punt 1: Koning Albert I-Laan:

 

De Koning Albert I-Laan werd volledig afgesloten voor het verkeer.

 

In de normale verkeerssituatie zijn er op deze baan twee rijstroken voorzien voor het uitgaand verkeer (richting E40) en is er 1 rijstrook en 1 busbaan voorzien voor het inkomend verkeer (richting Centrum).

 

Vanaf vrijdagavond zal de Koning Albert I-Laan terug worden opengesteld voor het verkeer in beide richtingen. Het verkeer zal echter slechts gebruik kunnen maken van één rijstrook per rijrichting.

 

Wijzigingen inkomend verkeer:

 

 

 • Voor het inkomend verkeer wordt één rijstrook voorzien;
 • De busbaan zal gebruikt worden als noodfietspad voor beide richtingen;
 • De Lijn zal gebruik moeten maken van de opengestelde rijstrook die is bestemd voor het verkeer. Deze rijstrook dient gevolgd te worden tot aan de UNESCO-rotonde. Vanaf daar kunnen de fietsers terug gebruik maken van de daar bestaande fiets- en voetgangerstunnel;
  • Er zal een tijdelijke halte van De Lijn worden voorzien tegenover het psychiatrisch ziekenhuis OLV.

 

Wijzigingen uitgaand verkeer:

 

 

 • Het uitgaand verkeer (richting E40) zal voorzien worden op één rijstrook vanaf de Hendrik Consciencelaan. Dit betreft de linkerrijstrook;
 • De rechterrijstrook zal gebruikt worden door het werfverkeer vanaf de Hendrik Consciencelaan tot aan de Stationslaan. Vanaf de Stationslaan zal deze rijstrook gebruikt worden als noodfietspad (zie hierna).

 

Wijzingen voor het fietsverkeer:

 

 

 • De fietsers die uit de Stationslaan komen, zullen de rechterrijstrook van het uitgaand verkeer Koning Albert I-laan moeten gebruiken om naar de site van het psychiatrisch ziekenhuis OLV te gaan (= richting Sint-Michiels). Deze rijstrook werd ingericht als noodfietspad door deze met hekkens af te scheiden van het gemotoriseerd verkeer. Ook het fietsverkeer in de omgekeerde richting (van Sint-Michiels richting Stationslaan) zal gebruik kunnen maken van dit noodfietspad;
 • Ter hoogte van het psychiatrisch ziekenhuis OLV zullen tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst die handmatig kunnen bediend worden door de fietsers en voetgangers die moeten oversteken.

 

 

Punt 2: Buffelbrug:

 

De verkeerssituatie langsheen de Buffelbrug zal terug normaal verlopen: de links- afslaande beweging en het dwarsen van de Bevrijdingslaan zal terug mogelijk zijn. Ook de cyclus van de verkeerslichten zal terug normaal functioneren.

 

Punt 3: Smedenpoort en Guido Gezellelaan:

 

De verkeerssituatie langsheen de Smedenpoort zal terug verlopen als voorheen: de Smedenpoort zal terug toegankelijk zijn voor het verkeer in beide richtingen (uitgaand en inkomend verkeer). Dit heeft als gevolg dat de rijrichting in de Guido Gezellelaan terug zal worden omgedraaid (= richting Bloedput).

 

Punt 4: Expresweg:

 

De cyclus van de verkeerslichten zal terug functioneren als voorheen.

 

Punt 5: Bevrijdingslaan:

 

De verkeerssituatie langsheen de Bevrijdingslaan zal terug normaal verlopen: de afrit naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis zal terug worden opengesteld voor het verkeer.

 

Punt 6: Bloedput:

 

De cyclus van de verkeerslichten zal terug functioneren als voorheen.

 

Punt 7: Vaartdijkstraat:

 

De verkeerssituatie in de Vaartdijkstraat zal terug normaal verlopen: de Vaartdijkstraat wordt vanaf Ten Briele terug afgesloten voor de personenwagens en kan opnieuw enkel door fietsers en bromfietsers worden gebruikt.

 

Punt 8: Stationslaan:

 

De Stationslaan blijft onderbroken tot en met 31 december 2016 (= einddatum van de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel).

 

Punt 9: Algemeen:

 

 

 • Alle aanwijzingsborden in de diepte zullen worden weggenomen;
 • Er zal geen verkeersregeling meer georganiseerd worden door de politie. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal er echter wel politietoezicht en verkeersregeling georganiseerd worden ter hoogte van de voetgangers- en fietsovergang aan het psychiatrisch ziekenhuis OLV.

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular