Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Werkzaamheden aan de nutsleiding

Op het Beursplein, waar voorheen de beurshal stond, komt een nieuw beurs- en congresgebouw. Om dit project te realiseren, zijn allerlei voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk.

Het vernieuwen van de nutsleidingen is een eerste stap in dit proces.

 

Waar wordt er gewerkt?

 • fase 1a: Hauwerstraat, tussen huisnummer 1 en 3 en tussen zijgevel Parkhotel (nr 2) en nr 8. Er wordt kant per kant gewerkt. Hoekpanden Vrijdagmarkt 3 en 4 niet inbegrepen.
 • fase 1b: Zwijnstraat, tussen de Hauwerstraat en Sint-Maartensbilk
 • fase 1c: Sint-Maartensbilk, tussen Zwijnstraat (kruispunt inbegrepen) en Kegelschoolstraat
  (kruispunt niet inbegrepen)

De aannemer werkt in de voetpaden en in een deel van de rijbaan en/of parkeerstroken. Deze zones worden opgebroken. Het plan in bijlage geeft de ruim afgebakende werfzone aan (let wel: het betreft hier enkel fase 1 van het bijgevoegde plan).

 

Wanneer?

Aannemer THV Flu-Tech B uit Temse start in opdracht van Fluvius op woensdag 5 juni a.s. met de werkzaamheden en hoopt de grootste ingrepen af te werken tegen 13 juli a.s. Tijdens het bouwverlof van 16 juli tot en met 4 augustus a.s. wordt er niet gewerkt. Na het bouwverlof vinden er nog plaatselijke overkoppelingen aan de nutsleidingen plaats tot 28 augustus a.s. De werkuren zijn van 7.00 tot 20.00 uur.

 

N31

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

Verkeersverloop

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf.

Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Het verkeer naar de Smedenstraat gebeurt via de Maagdenstraat, Sint-Maartensbilk en de Kegelschoolstraat.

Er geldt parkeerverbod in de volledige werfzone.

Fietsers en voetgangers behouden doorgang.

Voor de toelevering van hotels en handelszaken in de omgeving wordt een tijdelijke laad- en loszone voorzien aan het Beursplein, kant Hauwerstraat tegenaan de hoek met de Zwijnstraat.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden

De ophaalwagen van het huisvuil kan in de werfzone rijden. U kan uw vuilniszakken dus aanbieden aan uw woning.

 

Garages niet bereikbaar

Als uw garage in de werfzone ligt dan is deze (tijdelijk) niet bereikbaar. Plaats uw wagen tijdig ergens anders.

Vraag gratis een tijdelijke parkeervergunning aan in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). De Parkeerwinkel is open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Met de tijdelijke vergunning kan u dan binnen een afgebakende zone op het Beursplein parkeren. Deze zone zal duidelijk aangeduid worden door middel van borden.

Belangrijk: breng de huurders van uw garages hiervan op de hoogte!

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen?

Contacteer Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34).

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be

 

Heeft u vragen over de realisatie van het project Beurssite?

Vul het contactformulier in dat u vindt op www.brugge.be/contactbeurssite

 

Nu aansluiten op nutsleidingen!

Nu er werkzaamheden plaatsvinden in een gedeelte van de Hauwerstraat, Zwijnstraat en Sint-Maartensbilk kunt u uw woning aansluiten op de nutsleidingen of bestaande aansluitingen vernieuwen.

Binnen 5 jaar na de heraanleg kunt u geen vergunning krijgen om de straat opnieuw open te breken.

Voor meer informatie over de nutsleidingen kunt u contact opnemen met de betrokken nutsmaatschappij: Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)

 

Compensatie voor handelaars

Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

Voor meer info, neemt u contact op met de dienst Werk en Economie (t 050 44 80 00) economie@brugge.be. Neem zeker ook een kijkje op www.brugge.be/hinder.

 

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving – een gedetailleerd verslag van de staat van uw woning - is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Wel nemen meerdere betrokken partijen op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto’s, die bij eventuele discussies gebruikt kunnen worden.

U kunt ook zelf foto’s van de gevel of andere elementen van uw woning nemen. Zorg ervoor dat u de datum vermeldt.

De aannemer THV Flu-Tech B is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Blijf op de hoogte van dit project

 • via beurssite.brugge.be
 • via ons Stadsmagazine
 • via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
 • via het buurtnetwerk Hoplr.com
 • via de werfborden op de site
 • via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge en de nieuwsbrief over de Beurssite

Schrijf je online in voor de nieuwsbrief over de Beurssite via brugge/inschrijven-nieuwsbrief-beurssite

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular