Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Archeologische opgraving

Tijdens het archeologische vooronderzoek op de beurssite werden archeologische sporen en structuren uit de late middeleeuwen aangetroffen. Om deze verder te onderzoeken start Raakvlak, Onroerend erfgoed in Brugge en Ommeland, op 25 juni de archeologische opgraving op het Beursplein. Ten laatste eind augustus wordt het  onderzoek afgerond.

 

Concreet

 

  • Vanaf 25 juni: de verharding wordt plaatselijk uitgebroken
  • vanaf 2 juli: het effectieve veldwerk begint
  • (ten laatste) eind augustus (afhankelijk van de resultaten): het onderzoek wordt afgerond.

Dit werk gebeurt tijdens de kantooruren. Qua zwaar materiaal maakt Raakvlak, Onroerend erfgoed in Brugge enkel en sporadisch gebruik van een graafkraan. De impact van deze archeologische opgraving beperkt  zich voor u als omwonende daarom tot een minimum.

 

Meer informatie

Raakvlak, Onroerend erfgoed in Brugge en Ommeland, houdt u op de hoogte over dit project via:

 

  • Raakvlak.be
  • Facebook.com/RaakvlakBruggeOmmeland
  • Een archeologisch spreekuur
    U kan steeds een blik wil werpen op de werkzaamheden. Elke woensdagnamiddag tussen 15u en 16u houdt Raakvlak een archeologisch spreekuur waar ze u graag te woord staat. 


Als u vragen of bemerkingen hebt, kan u steeds contact nemen met de dienst:

Raakvlak, Onroerend erfgoed in Brugge en Ommeland

Komvest 45, 8000 Brugge

050 44 50 44 | info@raakvlak.be

 

Alle informatie over het stadsvernieuwingsproject nieuwe beurssite vindt u op beurssite.brugge.be

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular