Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Bijkomende werkzaamheden nutsleidingen en start werkzaamheden augustus

Op het Beursplein, waar voorheen de beurshal stond, komt een nieuw beurs- en congresgebouw. Om dit project te realiseren, zijn allerlei werkzaamheden noodzakelijk.

 

Vernieuwen nutsleidingen

Sinds begin juni jl. zijn de nutsmaatschappijen gestart met hun aanpassingen aan de nutsleidingen in de volgende straten:

 • Hauwerstraat, tussen huisnummer 1 en 3 en tussen zijgevel Parkhotel (nr 2) en nr 8. Er wordt kant per kant gewerkt.
 • Zwijnstraat, tussen de Hauwerstraat en Sint-Maartensbilk.
 • Sint-Maartensbilk, tussen Zwijnstraat (kruispunt inbegrepen) en Kegelschoolstraat (kruispunt niet inbegrepen).

In de periode van het traditionele bouwverlof wordt er verder gewerkt aan de nutsleidingen. Van 5 juli tot 6 augustus vinden er geen sleufwerken plaats maar worden er wel verbindingen gemaakt op de hoofdleiding. Vanaf 6 tot 19 augustus worden er opnieuw sleuven gemaakt en vanaf 19 tot 28 augustus worden de huisaansluitingen uitgevoerd. De werkuren zijn van 7.00 tot 20.00 uur. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werf. Doorgaand verkeer is niet toegelaten in de werfzone. Het verkeer naar de Smedenstraat gebeurt via de Maagdenstaat, Sint-Maartensbilk en Kegelschoolstraat.

 

N31

 

Bijkomend werken de nutsmaatschappijen vanaf 8 tot 12 juli a.s. ook in de zone van het trottoir in:

 • de Hauwerstraat, tussen de Hendrik Consciencelaan en de Maagdenstraat, kant even nummers
 • de Maagdenstraat, tussen de huisnummers 20 en 44

De doorgang van het verkeer blijft verzekerd maar de parkeerstrook wordt ingenomen als werfzone.

 

Archeologisch onderzoek

Sinds 25 juni jl. loopt een archeologisch onderzoek op het Beursplein. Eind augustus worden deze afgerond.

 

Start werkzaamheden beurssite

De aannemer MBG start op 5 augustus a.s. met de werkzaamheden in de zone waar het beurs- en congresgebouw komt.

Welke werkzaamheden zijn gepland in augustus:

 • Plaatsen werfomheining rond het plein vanaf 5 augustus.
 • Snoeien bomen in de week van 5 of 12 augustus.
 • Rooien van 4 bomen in de week van 5 of 12 augustus.
 • Uitvoeren grondwerken vanaf 12 augustus.
 • Plaatsen van berlinerwanden in de week van 12 augustus. Een berlinerwand is een damwandconstructie, opgebouwd uit stalen H-profielen en platen. De berlinerwand wordt toegepast als grondkering bij diepe bouwputten.
 • Aanbrengen van paalfunderingen in de week van 12 augustus.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur.

De uitvoeringstermijn van dit bouwproject duurt 2 jaar.

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

Verkeersverloop tot 2020

werfverkeer

 • Het werfverkeer rijdt naar de ingang van de werfzone op de hoek Hauwerstraat/Zwijnstraat via de Hoefijzerlaan, de ventweg naast de tunnel, de Vrijdagmarkt en de Hauwerstraat.
 • Het werfverkeer verlaat de werf via de Hauwerstraat, de Vrijdagmarkt en de Hoefijzerlaan.
 • De ingang van de werf verloopt hoofdzakelijk via de inrit op de hoek van de Hauwerstraat/Zwijnstraat tenzij de opvolging van de werfzones dit niet toelaat. In deze gevallen is de ingang van de werfzone ter hoogte van de Maagdenstraat. Het werfverkeer verloopt dan naar de werfingang via de Vrijdagmarkt, de Hauwerstraat, de Zwijnstraat, de Sint-Maartensbilk en de Maagdenstraat. Het werfverkeer verlaat de werfzone via de Maagdenstraat, de Hauwerstraat en de Vrijdagmarkt.

fietsers en voetgangers

 • Voetgangers en fietsers behouden doorgang in de straten rondom de werfzone.
 • Voor de fietsers wordt een veilige doorgang gemaakt in de Hauwerstraat. Er komt een afscheiding tussen het autoverkeer en het fietsverkeer. Om dit mogelijk te maken:
  • wordt er eenrichtingsverkeer in de Hauwerstraat, tussen de Maagdenstraat en de Zwijnstraat, ingevoerd in de richting van de Vrijdagmarkt
  • geldt er parkeerverbod in de Hauwerstraat, kant woningen.
 • Fietsers zijn in de fietsersdoorgang in beide rijrichtingen toegelaten.

autoverkeer

 • Het autoverkeer blijft mogelijk rond het Beursplein, weliswaar in één rijrichting (Hauwerstraat, in de rijrichting van de Vrijdagmarkt – Zwijnstraat, in de rijrichting van Sint-Maartensbilk – Sint-Maartensbilk, in de rijrichting van de Maagdenstraat – in de Maagdenstraat, in de rijrichting van de Hauwerstraat).
 • Autoverkeer blijft mogelijk in de Maagdenstraat, komende van de Smedenstraat (vanaf 7 juli).
 • Het autoverkeer krijgt echter geen toegang naar de Vrijdagmarkt (enkel werfverkeer).
 • Het verkeer naar de Smedenstraat gebeurt via de Hauwerstraat, de Zwijnstraat, de Sint-Maartensbilk en de Kegelschoolstraat.
 • Zie plan

bevoorrading horeca en winkels

 • Er zijn twee laad- en loszones voorzien: één in de Hauwerstraat tegenaan het kruispunt met de Maagdenstraat en één in de Zwijnstraat.
 • Er worden op specifieke plaatsen openingen gemaakt in de afscheiding tussen het auto- en fietsverkeer zodat de voornaamste bevoorradingspassages vrij blijven (oa ter hoogte van de leveranciersingang NH-hotel, de inrit naar het Vrijzinnig Huis en de toegang tot de garage van het klooster).

parkeren

 • Vanaf 5 augustus kan er niet meer geparkeerd worden op het Beursplein en tussen de bomen.
 • Vanaf 5 augustus geldt er parkeerverbod in de Hauwerstraat, kant woningen.
 • Parkeren mag wel in de Maagdenstraat, de Sint-Maartensbilk en de Zwijnstraat, kant woningen.
 • Garages blijven bereikbaar.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

De ophaalwagen van het huisvuil kan in de werfzone rijden. U kunt uw vuilniszakken dus aanbieden aan uw woning.

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de nutsleidingen?

Contacteer Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34).

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be

 

Heeft u vragen over de realisatie van het project Beurssite?

Stuur een mail naar info@beurssite.be of vul het contactformulier in dat u vindt op www.brugge.be/contactbeurssite

 

Compensatie voor handelaars

Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid.

 

De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.

 

Voor meer info, neemt u contact op met de dienst Werk en Economie (t 050 44 80 00) economie@brugge.be. Neem zeker ook een kijkje op www.brugge.be/hinder.

 

Plaatsbeschrijving

De aannemer zal in de week van 5 augustus, bij aanvang van de werkzaamheden, een plaatsbeschrijving opmaken van de aanpalende percelen rond het Beursplein. Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerd verslag van de staat van de woning. Daarnaast worden op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto’s genomen die bij eventuele discussies gebruikt worden.

Bijkomend staat het u vrij om zelf ook foto’s van de gevel of andere elementen van uw woning te nemen. Zorg er wel voor dat de datum van de foto’s gedocumenteerd of achterhaald kan worden.

 

De aannemer MBG is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen. Indien na tegenexpertise van de verzekering van de aannemer u in het gelijk wordt gesteld, kan de verzekering van de aannemer tussenkomen in de schade.

 

De plaatsbeschrijving gebeurt door een landmeter. Het landmeterskantoor dat de plaatsbeschrijvingen opmaakt, zal de bewoners van de aanpalende percelen aan het Beursplein, hiervoor contacteren.

 

Blijf op de hoogte van dit project

 • via beurssite.brugge.be
 • via ons Stadsmagazine
 • via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
 • via het buurtnetwerk Hoplr.com
 • via de werfborden op de site
 • via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge en de nieuwsbrief over de Beurssite

Schrijf u online in voor de nieuwsbrief over de Beurssite via brugge/inschrijven-nieuwsbrief-beurssite

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular