Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Fase 3

Wij informeren u graag over fase 3 van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat, meer bepaald tussen de Oude Gentweg (kruispunt niet inbegrepen) en de parking Katelijne (ingang parking niet inbegrepen). Over de andere fasen volgt later meer informatie.

 

 

 • werfzone:
  Er wordt gewerkt aan de pare zijde van de straat, hoofdzakelijk in de voetpadzone maar de graafmachines palmen de rijweg in waardoor er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is.
 • wanneer: vanaf 30 september tot en met 11 oktober a.s.
 • verkeersverloop:
  • gemotoriseerd verkeer
   • geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat vanaf de inrit naar de parking Katelijne in de richting van de Mariastraat tijdens de weekdagen
   • de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn tijdens de weekdagen enkel bereikbaar via de Zuidzandstraat of via de Nieuwe Gentweg en Katelijnestraat
   • de bevoorrading van de handelszaken Mariastraat en omgeving gebeurt via de Nieuwe Gentweg of via de Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof en Heilige-Geeststraat
   • in de Katelijnestraat, is er verkeer mogelijk tot aan de Arsenaalstraat; vandaar rijdt het verkeer verder via de Arsenaalstraat, Wijngaardplein naar de Professor Dokter J. Sebrechts-straat. Het paaltje aan het Minnewater wordt tijdelijk weggenomen zodat ook het plaatselijk verkeer via deze weg kan wegrijden
   • enkel voor het plaatselijk verkeer wordt er in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de inrit van de parking Katelijne, tweerichtingsverkeer ingevoerd; het verkeer rijdt weg via de Arsenaalstraat en verder
   • uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg of de Katelijnestraat rijden
   • in de Kastanjeboomstraat is de rijrichting terug normaal. Inrijden langs Groeninge, uitrijden via de Katelijnestraat.
   • de Wijngaardstraat wordt voor het gemotoriseerd verkeer doodlopend op de Katelijnestraat
   • in functie van de bereikbaarheid wordt Zonnekemeers opengesteld voor het verkeer in beide richtingen
  • fietsers en voetgangers
   • fietsers en voetgangers behouden doorgang (aan de kant van de onpare huisnummers)
  • koetsen
   • de koetsen volgen een aangepast traject vanaf 30/09 tot en met 31/10 vanaf Groeninge via de Nieuwe Gentweg, Katelijnestraat, Walstraat naar de stand- en rustplaats op het Wijngaardplein en verder via Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, Oostmeers, Sint-Jan in de Meers, Westmeers, Korte Vuldersstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Mariastraat en verder (tijdens weekdagen). In de Westmeers, tussen de Goezeputstraat en de Korte Vuldersstraat, wordt de rijrichting omgekeerd alsook in de Korte Vuldersstraat, tussen de Westmeers en het Sint-Salvatorskerkhof.
  • bussen van De Lijn
   • de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via ’t Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de weekdagen
   • de halten ‘Bargeplein’, ‘Katelijnepoort’ en ‘Begijnhof’ zijn tijdelijk afgeschaft
   • voor meer informatie over de trajectwijziging van De Lijn: t 070 220 200.
  • centrumshuttle (bus)
   • de centrumshuttle volgt vanaf 16 september zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.
   • de halten ‘Barge’ (onder de Hoge Katelijnebrug) en ‘Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op ’t Zand.
  • toeristenbussen (bussen hotels)
   • vanaf 19 augustus tot en met 4 februari (tijdens kerstverlof 20/12 – 5/01/2020 is Katelijnestraat opengesteld voor het verkeer) zijn de hotels niet bereikbaar via de Katelijnestraat. De bussen rijden Brugge binnen via de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. In de Oude Gentweg is een laad- en loszone voorzien net na het rechts uitrijden van de Visspaanstraat, net voorbij het kruispunt met de Werkhuisstraat (links in de rijrichting). De opgelegde snelheid in de Visspaanstraat is 10 km/u. en er geldt een lengtebeperking tot 12 meter.       
   • tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat en dus ook de bussen met toeristen
 • huisvuilophaling:
  Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf de inrit parking Katelijne tot aan de Oude Gentweg, kan de ophaalwagen van het huisvuil in voormeld gedeelte het huisvuil niet ophalen. Plaats het huisvuil op de dagen van de ophaling op dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaalwagen wel doorgang heeft (buiten de werfzone).

 

Goed om weten!

 

 • Tijdens de volledige uitvoeringsperiode van de werkzaamheden aan de nutsleidingen zal er elk weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur verkeer mogelijk zijn in de Katelijnestraat.
 • Ook tijdens het Kerstverlof vanaf 20 december tot en met 6 januari 2020 is de Katelijnestraat volledig bereikbaar voor het verkeer.
 • Op het Walplein wordt een bijkomende laad- en loszone ingericht (onder de bomen) voor de leveranciers Katelijnestraat.
 • De werkzaamheden aan de nutsleidingen hebben geen invloed op de uitbating van de bootjes op de reien.
 • Alle werkzaamheden worden dagelijks opgevolgd door Raakvlak (Archeologische dienst). Mochten er bij de opgravingen waardevolle restanten gevonden worden, dan kan dit een impact hebben op de timing en de fasering van de werkzaamheden.
 • De handelszaken en de woningen in de werfzone blijven bereikbaar.
 • De aannemer werkt vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

 

Belangrijk bericht voor de handelaars

 

 • Informeer uw leveranciers over de werkzaamheden en de wijze waarop uw handelszaak bereikbaar is.
 • Deel de leveranciers mee dat de grote leveringen het best tijdens het weekend gebeuren omdat de rijweg dan volledig open is voor het verkeer.
 • De nutsmaatschappijen verwittigen minimum 4 werkdagen op voorhand wanneer er ter hoogte van het handelspand wordt gewerkt.
 • Met eventuele vragen of problemen kan u terecht bij het aanspreekpunt voor de handelaars: Brecht Clycnke, regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen – brecht.clyncke@unizo.be – 010 690 100 – 0472 68 70 35 of bij de heer Daniël Jonckheere van het Bierpaleis, Katelijnestraat 25. Beide heren volgen de wekelijkse werfvergaderingen mee en kunnen vragen en problemen daar signaleren.
 • Compensatie voor handelaars
  Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid.
  De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.
  Voor meer info, neemt u contact op met de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen

Of bekijk het videofilmpje op Youtube: https://youtu.be/C7z9YHTbRSo

 

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

Garages niet bereikbaar in de werfzone

Garages, in de werfzone gelegen, zijn tijdens de werkzaamheden (tijdelijk) niet bereikbaar is. Plaats uw wagen tijdig ergens anders. Kunt u door de werkzaamheden uw garage niet bereiken? Dan kunt u gratis een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). De Parkeerwinkel is open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Meer informatie over de werkzaamheden van de nutsleidingen

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius.

Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

 

 • gas en elektriciteit: Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
 • water: Farys - Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be
 • )telefoon: Proximus: t 0800 22.800 of in het Proximus Center, Steenstraat 22 – 24, 8000 Brugge
 • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@telenetgroup.be

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving – een gedetailleerd verslag van de staat van uw woning -  is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Wel nemen meerdere betrokken partijen op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto’s, die bij eventuele discussies gebruikt kunnen worden.

U kunt ook zelf foto’s van de gevel of andere elementen van uw woning nemen. Zorg ervoor dat u de datum vermeldt.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg op www.brugge.be/plannen -> centrum -> heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

of

in Het Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - 050 44 80 00
Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.

 

Blijf op de hoogte van dit project

 

 • wenst u deze informatie voortaan digitaal te ontvangen, schrijf u dan online in voor de nieuwsbrief over de heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat via https://www.brugge.be/inschrijven-nieuwsbrief-katelijne
 • via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge
 • via ons Stadsmagazine
 • via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
 • via het buurtnetwerk Hoplr.com ‘O.L.Vrouwe- en Magdalenakwartier’: inschrijven doe je als volgt:
  • download de mobiele app of surf naar www.hoplr.com en vul je adres in
  • geef je buurtcode in: J8QTQ

 

Wij hopen samen met u dat de werkzaamheden vlot verlopen zodat we binnen afzienbare tijd over een mooie nieuwe straat beschikken!

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular