Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Werkzaamheden Zwijnstraat

Tijdens de bouw van het nieuwe beurs- en congresgebouw vinden binnenkort twee ingrepen plaats waarover wij u willen informeren.

 

polieren vloerplaat

Op donderdag 17 oktober a.s. wordt de vloerplaat in de bouwput gepolierd en dit brengt enige geluidshinder met zich mee. Het polieren kan enkel gebeuren als het niet regent. Bij regenweer verschuiven deze werkzaamheden naar de eerstvolgende werkdag zonder regen. Deze ingreep duurt 1 dag.

 

aanbrengen torenkraan op de werf

De aannemer heeft een torenkraan nodig en deze wordt op maandag 21 en dinsdag 22 oktober a.s. geÔnstalleerd op de werf. Het is nodig hiervoor de Zwijnstraat, tussen de Hauwerstraat en de Sint-Maartensbilk, volledig voor het auto- en fietsverkeer te onderbreken.

De garages in de volledige Zwijnstraat (ook in het gedeelte tussen de Smedenstraat en Sint-Maartens-bilk) zijn dan niet bereikbaar. Haal tijdig uw wagen uit de garage. De schoolpoort van basisschool Vrijdagmarkt in de Zwijnstraat is ook niet bereikbaar. De toegang tot de school gebeurt kant Vrijdagmarkt.

ophaling huisvuil

De ophaalwagen van het huisvuil kan de Zwijnstraat op 21 en 22 oktober niet bedienen. Plaats daarom uw huisvuil buiten de afgesloten Zwijnstraat, op de dichtstbijzijnde hoek, kant Smedenstraat, kant Hauwerstraat of kant Sint-Maartensbilk.

 

uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beŽindigen.

 

werkzaamheden beurssite

De aannemer MBG laat weten dat de werkzaamheden aan het beurs- en congresgebouw nog steeds op schema zitten. De komende weken zijn de volgende werkzaamheden gepland:

 

 • verder uitvoeren van de grondwerken
 • plaatsen funderingen
 • aanbrengen riolering in de bouwput
 • uitvoeren vloerplaat
 • aanbrengen beton in de zone waar de ondergrondse fietsenstalling komt

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur.

 

wijziging maatregel fietsers Hauwerstraat

Er was voor de fietsers een veilige doorgang gemaakt in de Hauwerstraat. Er was een afscheiding voorzien tussen het auto- en het fietsverkeer.

We stellen vast dat de fietsers geen gebruik maken van deze fietscorridor en daarom werd beslist om deze afscheiding weg te nemen in de Hauwerstraat, tussen de Maagdenstraat en de Zwijnstraat. Er blijft wel een fietscorridor bestaan in de Hauwerstraat, tussen de Zwijnstraat en de Vrijdagmarkt, voor de fietsers rijdend in de richting van Ďt Zand. Deze fietsers kunnen het meest in conflict komen met het inrijdend zwaar verkeer.

Blijft behouden:

 

 • het beperkt eenrichtingsverkeer in de Hauwerstraat, tussen de Maagdenstraat en de Zwijnstraat, in de richting van de Vrijdagmarkt (autoís in 1 richting, fietsers in beide richtingen)
 • parkeerverbod in de Hauwerstraat, kant woningen

Alle andere verkeersmaatregelen blijven behouden.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen?

Neem contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

Vragen over beurssite?

Vul het contactformulier in: www.brugge.be/contactbeurssite

 

Blijf op de hoogte van dit project

 

 • via beurssite.brugge.be
 • via ons Stadsmagazine
 • via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
 • via het buurtnetwerk Hoplr.com
 • via de werfborden op de site
 • via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge en de nieuwsbrief over de beurssite

Schrijf u online in voor de nieuwsbrief over de beurssite via brugge/inschrijven-nieuwsbrief-beurssite

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular