Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Fase 5 en 6

De twee volgende fasen van werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat staan voor de deur.

 

werfzone

De aannemer werkt vanaf 12 november aan de pare kant en in principe vanaf 19 november aan de onpare kant tussen de inrit parking Katelijne en de Arsenaalstraat (kruispunt inbegrepen). Hoofdzakelijk vinden de werkzaamheden plaats in de voetpadzone maar de graafmachines palmen de rijweg in waardoor er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is.

 

wanneer

Tussen 12 en 18 november a.s. (pare kant) en tussen 19 en 28 november (onpare kant).

Let wel: de vermelde data zijn richtdata. De aannemer probeert deze zoveel als mogelijk te respecteren. Onvoorziene omstandigheden (weerverlet, moeilijkheden bij de uitvoering) kunnen deze data wijzigen. Vast staat dat de einddatum van de werkzaamheden aan de nutsleidingen niet in het gedrang komt (14/02/2020).

 

Heraanleg Katelijnestraat

 

verkeersverloop: zie plan

 • gemotoriseerd verkeer
  • geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat, vanaf de Arsenaalstraat (kruispunt inbegrepen) tot aan de inrit naar de parking Katelijne
  • plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf door het invoeren van tijdelijk tweerichtingsverkeer tussen de Katelijnevest en de Arsenaalstraat en tussen de Oude Gentweg en de inrit parking Katelijne
  • de inrit parking Katelijne in de Katelijnestraat is bereikbaar via de Gentpoortvest, de Boudewijn Ravestraat, de Oude Gentweg, de Werkhuisstraat, de Nieuwe Gentweg, Ankerplein en Katelijnestraat.
  • de Arsenaalstraat, Sulferbergstraat, Colettijnenstraat en Colettijnenhof zijn bereikbaar via de Oostmeers, de Professor Dr. Sebrechtsstraat, het Wijngaardplein en de Arsenaalstraat. Het paaltje aan het Minnewater is tijdelijk weggenomen zodat het plaatselijk verkeer deze route kan volgen. 
   Let op: in tegenstelling tot de vorige periode is er enkel verkeer toegelaten vanaf de Professor Dr. Sebrechtsstraat in de richting naar de Arsenaalstraat
  • de Arsenaalstraat, de Sulferbergstraat, de Colettijnenstraat en het Colettijnenhof zijn te verlaten via de Katelijnestraat, namelijk door rechts af te slaan richting Katelijnepoort. Dit maken we mogelijk door tweerichtingsverkeer in te voeren tussen de Colettijnenstraat en de Katelijnevest.
  • de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn tijdens de weekdagen bereikbaar via de Zuidzandstraat of via de Nieuwe Gentweg
  • de bevoorrading van de handelszaken Katelijnestraat (gelegen voorbij de werfzone) en van de Mariastraat en omgeving gebeurt via de Nieuwe Gentweg of Wijngaardstraat
  • uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg rijden of naar de Katelijnestraat in de richting van de Mariastraat/Dijver of naar de inrit parking Katelijne
  • in de volgende straten wordt het verkeersverloop weer genormaliseerd:
   • Kastanjeboomstraat
   • Boudewijn Ravestraat
 • fietsers en voetgangers
  • fietsers, met fiets aan de hand, en voetgangers behouden doorgang in de werfzone (aan de kant van de onpare huisnummers)
 • koetsen
  • de koetsen kunnen weer hun normale traject volgen
 • bussen van De Lijn
  • de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via ’t Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de weekdagen
  • de halten ‘Bargeplein’, ‘Katelijnepoort’ en ‘Begijnhof’ zijn tijdelijk afgeschaft
  • voor meer informatie over de trajectwijziging van De Lijn: t 070 220 200.
 • centrumshuttle (bus)
  • de centrumshuttle volgt sinds 16 september zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.
  • de halten ‘Barge’ (onder de Hoge Katelijnebrug) en ‘Katelijne’ (aan de Academie) worden niet langer bediend. Een bijkomende halte wordt voorzien op ’t Zand.
 • toeristenbussen (bussen hotels)
  • vanaf 19 augustus tot en met 4 februari (tijdens kerstverlof 20/12 – 5/01/2020 is Katelijnestraat opengesteld voor het verkeer) zijn de hotels niet bereikbaar via de Katelijnestraat. De bussen rijden Brugge binnen via de Katelijnepoort en de Visspaanstraat. In de Oude Gentweg is een laad- en loszone voorzien net na het rechts uitrijden van de Visspaanstraat, net voorbij het kruispunt met de Werkhuisstraat (links in de rijrichting). De opgelegde snelheid in de Visspaanstraat is 10 km/u. en er geldt een lengtebeperking tot 12 meter.
  • tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat en dus ook de bussen met toeristen

 

belangrijk bericht ophaling huisvuil:

Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf de inrit parking Katelijne tot aan de Arsenaalstraat, kan de ophaalwagen het huisvuil niet ophalen in de volgende zones:

 • in deze werfzone (tussen de Arsenaalstraat en de inrit parking Katelijne)
 • in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de Colettijnenstraat

Oproep:

 • de bewoners van de straatdelen waar de ophaalwagen niet huis-aan-huis het huisvuil kan ophalen, plaatsen hun huisvuil bij de borden ‘ophaalpunt IVBO’:
  • ofwel op het Ankerplein
  • ofwel op de hoek met het kruispunt met de Colettijnenstraat
 • zet uw huisvuil buiten op de dag van de ophaling, niet eerder
 • help minder mobiele buren het huisvuil buiten te zetten

 

 

GOED OM TE WETEN!

 

Algemeen

 • Tijdens de volledige uitvoeringsperiode van de werkzaamheden aan de nutsleidingen zal er elk weekend vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur verkeer mogelijk zijn in de Katelijnestraat.
 • Ook tijdens het Kerstverlof vanaf 20 december tot en met 6 januari 2020 is de Katelijnestraat volledig bereikbaar voor het verkeer.
 • Op het Walplein wordt een bijkomende laad- en loszone ingericht (onder de bomen) voor de leveranciers Katelijnestraat.
 • De werkzaamheden aan de nutsleidingen hebben geen invloed op de uitbating van de bootjes op de reien.
 • Alle werkzaamheden worden dagelijks opgevolgd door Raakvlak (Archeologische dienst). Mochten er bij de opgravingen waardevolle restanten gevonden worden, dan kan dit een impact hebben op de timing en de fasering van de werkzaamheden.
 • De handelszaken en de woningen in de werfzone blijven bereikbaar.
 • De aannemer werkt vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

 

Belangrijk bericht voor de handelaars

 • Informeer uw leveranciers over de werkzaamheden en de wijze waarop uw handelszaak bereikbaar is.
 • Deel de leveranciers mee dat de grote leveringen het best tijdens het weekend gebeuren omdat de rijweg dan volledig open is voor het verkeer.
 • De nutsmaatschappijen verwittigen minimum 4 werkdagen op voorhand wanneer er ter hoogte van het handelspand wordt gewerkt.
 • Met vragen of problemen kan u terecht bij het aanspreekpunt voor de handelaars: Brecht Clyncke, regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen – brecht.clyncke@unizo.be – 010 690 100 – 0472 68 70 35. Hij neemt uw vragen mee naar de werfvergaderingen om ze, in aanwezigheid van Mercedes Van Volcem, schepen van openbaar domein, daar aan bod te brengen.
  • Compensatie voor handelaars
   Als de werkzaamheden de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid.
   De Vlaamse overheid bepaalt zelf welke handelaars aan de voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt, krijgt u voor de start van de werkzaamheden een brief van deze overheid. Met deze brief vraagt u een hinderpremie of een sluitingspremie (hinderpremie B) aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Doe dit binnen 60 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. U kunt de sluitingspremie op zijn vroegst op de startdatum van de werkzaamheden en uiterlijk op de startdatum van een sluitingsperiode aanvragen.
   Voor meer info, neemt u contact op met de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

Garages niet bereikbaar in de werfzone

Garages, in de werfzone gelegen, zijn tijdens de werkzaamheden (tijdelijk) niet bereikbaar is. Plaats uw wagen tijdig ergens anders. Kunt u door de werkzaamheden uw garage niet bereiken? Dan kunt u gratis een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). De Parkeerwinkel is open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Meer informatie over de werkzaamheden van de nutsleidingen

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius.

Neemt dan contact op met de betrokken diensten:

 • gas en elektriciteit: Fluvius – dienst studies en aanleg - dossieradministratie (t 078 35 35 34)
 • water: Farys - Netinfrastructuur (t 050 36 83 21 – Peraltastraat 18, 8000 Brugge – netinfrastructuur.brugge@farys.be
 • )telefoon: Proximus: t 0800 22.800 of in het Proximus Center, Steenstraat 22 – 24, 8000 Brugge
 • kabeldistributie Telenet: t 015 666 666 of bart.delaey@telenetgroup.be

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit > Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving – een gedetailleerd verslag van de staat van uw woning -  is niet uitdrukkelijk voorzien of verplicht. Wel nemen meerdere betrokken partijen op verschillende tijdstippen tijdens de werkzaamheden foto’s, die bij eventuele discussies gebruikt kunnen worden.

U kunt ook zelf foto’s van de gevel of andere elementen van uw woning nemen. Zorg ervoor dat u de datum vermeldt.

De aannemer is contractueel aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. De meeste aannemers zijn hiervoor verzekerd. Als er schade ontstaat, doet u zo snel mogelijk aangifte bij uw brandverzekeraar. Uw makelaar kan dan de tegenpartij in gebreke stellen.

 

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg op www.brugge.be/plannen -> centrum -> heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat

of

in Het Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge - 050 44 80 00
Open: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot 20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur. Gesloten op zondag.

 

Blijf op de hoogte van dit project

 • wenst u deze informatie voortaan digitaal te ontvangen, schrijf u dan online in voor de nieuwsbrief over de heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat via https://www.brugge.be/inschrijven-nieuwsbrief-katelijne
 • via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge
 • via ons Stadsmagazine
 • via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
 • via het buurtnetwerk Hoplr.com ‘O.L.Vrouwe- en Magdalenakwartier’: inschrijven doe je als volgt:
  • download de mobiele app of surf naar www.hoplr.com en vul je adres in
  • geef je buurtcode in: J8QTQ

 

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular