Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Aankondiging ingrepen omgeving Beurssite

We informeren u graag over een aantal ingrepen in het kader van de realisatie van het nieuwe beurs- en congresgebouw én de gevolgen hiervan voor u als buurtbewoner:

 

 • vanaf 16 maart afwerking nutsleidingen en herstel wegdek in de Sint-Maartensbilk. Hierbij zal de Sint-Maartensbilk onderbroken zijn tussen de Zwijnstraat en de Kegelschoolstraat (kruispunt inbegrepen);
 • op maandag 23 maart stort de aannemer beton in de bouwput om de vloerplaat, zone beurshal, te realiseren. Aansluitend wordt het beton gepolierd. De aanvoer van beton zal hinderlijk zijn voor het verkeer;
 • vanaf 8 april werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Hauwerstraat, met wegonderbreking.

 

afwerken nutsleidingen Sint-Maartensbilk

aard ingreep en timing

Vanaf 16 maart tot en met 27 maart worden de nutsleidingen in de Sint-Maartensbilk, tussen de Zwijnstraat en de Kegelschoolstraat, verder afgewerkt in opdracht van Fluvius. Hierna worden zowel delen van het trottoir als van de rijweg voorlopig hersteld met asfalt.

verkeersmaatregelen

 

 • De Sint-Maartensbilk, zal tussen de Zwijnstraat en de Kegelschoolstraat, volledig voor het verkeer onderbroken zijn (inclusief het kruispunt met de Kegelschoolstraat). Fietsers en voetgangers behouden er wel doorgang.
 • De Kegelschoolstraat (inclusief de garages in de straat) is enkel bereikbaar vanuit de Smedenstraat en er wordt in de Kegelschoolstraat tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd.
 • Het verkeer in de omgeving van het Beursplein zal door de onderbreking van de Kegelschoolstraat enkel naar de Smedenstraat kunnen rijden via de Maagdenstraat. Ook in de Maagdenstraat, tussen de Smedenstraat en Sint-Maartensbilk, wordt tijdelijk de rijrichting omgekeerd.
 • De garages gelegen in Sint-Maartensbilk, tussen de Zwijnstraat en de Kegelschoolstraat, zijn tijdelijk niet bruikbaar. We raden dus aan om uw voertuig buiten de werfzone te parkeren.
  Kunt u door de werkzaamheden uw garage niet bereiken? Vraag dan een gratis tijdelijke parkeervergunning aan in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). De Parkeerwinkel is open maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.
 • De garages gelegen in de Zwijnstraat kunnen hun straat verlaten via de Hauwerstraat waarbij in deze straat tijdelijk tweerichtingsverkeer wordt ingevoerd.
 • In de Sint-Maartensbilk, tussen de Maagdenstraat en de Kegelschoolstraat, is tweerichtingsverkeer toegelaten.
 • Lees ook de verkeersmaatregelen bij ‘aanvoeren beton en polieren’ hieronder.

 

aanvoeren beton en polieren

aard ingreep en timing

De aanvoer van het beton neemt één dag in beslag en gebeurt rechtstreeks in de bouwput zelf op maandag 23 maart vanaf 4.30 uur. Het beton wordt vanaf de Hauwerstraat enerzijds en vanaf de Sint-Maartensbilk (zone elektriciteitscabine) anderzijds in de bouwput gestort. Met het aangevoerde beton wordt de vloerplaat van het beursgedeelte gemaakt. Aansluitend vindt het polierwerk plaats. Dit kan nachtwerk en enige geluidshinder met zich meebrengen. De uitvoering is voorzien op de voormelde data, behoudens onvoorziene omstandigheden én op voorwaarde dat het niet regent. Alternatieve datum voor de betonstort wordt dan 26 of 27 maart.

verkeersmaatregelen

 

 • De Maagdenstraat, de Hauwerstraat en de Sint-Maartensbilk zijn volledig voor het verkeer onderbroken en er geldt ook parkeerverbod. In de Maagdenstraat geldt het parkeerverbod vanaf de Hauwerstraat tot aan Sint-Maartenbilk.
 • Er is geen verkeerscirculatie rond het Beursplein mogelijk met uitzondering van het grote aantal vrachtwagens die het beton zullen aanvoeren (10 vrachtwagens per uur).
  De aanvoerroute van de vrachtwagens die beton storten kant Hauwerstraat is via ’t Zand/Vrijdagmarkt.
  De aanvoerroute van de vrachtwagens die beton storten kant Sint-Maartensbilk is via de Hendrik Consciencelaan, Boeveriestraat en Maagdenstraat.
  De vrachtwagens verlaten de site via de Hendrik Consciencelaan, de balkonrotonde, de Unesco-rotonde naar ’t Zand en verder.
 • Het verkeer volgt een omleiding via de Hendrik Consciencelaan en de Boeveriestraat.
 • De garages in de Zwijnstraat zijn uitzonderlijk te bereiken en te verlaten via de Vrijdagmarkt.

 

vernieuwen nutsleidingen in de Hauwerstraat

aard ingreep en timing

Vanaf 8 april tot 4 mei worden de nutsleidingen in de Hauwerstraat, tussen de Zwijnstraat en de Maagdenstraat, vernieuwd in opdracht van Fluvius. Hierbij worden zowel delen van het trottoir als van de rijweg opengebroken.

verkeersmaatregelen

Eind maart ontvangt u meer info over deze werkzaamheden.

 

exploitatie beurs- en congresgebouw

Stad Brugge exploiteert dit gebouw in eigen beheer

De Stad zal de exploitatie van het beurs- en congresgebouw in eigen beheer uitvoeren. Sarah Cornand werd sinds 1 januari jl. aangesteld als waarnemend directeur beurs- en congresgebouw en ze wordt hierbij ondersteund door Julie Lievens.

 

Hun takenpakket bestaat uit verschillende facetten. Zo staan ze onder meer in voor het uitbouwen van een adequate personeelsbezetting voor de uitbating, het opmaken van een duidelijk businessplan, voorbereiden van de noodzakelijke aankopen die nodig zijn in functie van de exploitatie en inrichting, opmaak van een marketingplan en het prioritair uitwerken van een voorstel voor samenstelling van de Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering.

 

Er wordt ook een stuurgroep opgericht onder politieke leiding van burgemeester Dirk De fauw en met schepenen Mercedes Van Volcem en Philip Pierins als overige politieke vertegenwoordigers. Deze stuurgroep zal, naast een aantal betrokken stadsdiensten, bestaan uit een aantal prominente partners, stakeholders en externe experten. Zij zullen de transitie en de verdere stappen mee begeleiden.

 

evenement organiseren in het beurs- en congresgebouw

Wie een event wenst te organiseren in het nieuwe gebouw neemt hiervoor contact op met:

Sarah Cornand

Wnd. directeur Bruges Meeting & Convention Centre

T 32 (0)50 44 46 68

sarah.cornand@brugge.be

 

algemene info

uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Neem contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

vragen over beurssite en nieuwsbrief beurssite

Stel uw vragen via het contactformulier op: www.brugge.be/contactbeurssite

Schrijf u online in voor de nieuwsbrief over de beurssite via brugge/inschrijven-nieuwsbrief-beurssite

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular