Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Beurssite

Voor deze opdracht werd gekozen voor een onderhandelingsprocedure met voorafgaande Europese bekendmaking, via een ‘design & build’-formule. Deze procedurekeuze is grotendeels ingegeven door eerdere ervaringen. Voor dergelijke ontwerpopdrachten wordt zeer dikwijls gekozen voor een ‘architectuurwedstrijd’. Het nadeel hierbij is dat de architect zelf ook de kostprijs van zijn of haar ontwerp raamt, maar vaak zit daar, na toewijzing van de werkzaamheden en na verloop van tijd, een aanzienlijk verschil op.

 

Via een ‘design & build’-procedure wordt vooraf een plafondbedrag bepaald. Voor het project op de beurssite werd een maximaal budget van 40 miljoen euro vastgelegd. Wie zich inschrijft om te kandideren voor deze opdracht, doet dat met een team samengesteld uit een ontwikkelaar, architect en aannemer. Op die manier wordt het financieel risico zoveel als mogelijk verschoven naar het team.

 

Het toewijzen van de opdracht verloopt binnen de gekozen procedure in
drie fasen.

 

In de selectiefase dienden geïnteresseerde teams een kandidatuur of aanvraag tot deelname in. Voor dit project moest een team minstens bestaan uit drie verplichte partijen: een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Deze werden aangevuld met een ingenieur stabiliteit, een ingenieur technieken, een EPB-verslaggever, een landschapsarchitect, een interieurarchitect en een expert akoestiek. Het team legde voor elk van zijn leden de ervaring met soortgelijke projecten voor. Daarnaast bezorgde het team een korte visienota over het project. Op basis van de ingediende dossiers koos de selectiecommissie, bestaande uit drie externe experten, maximaal vijf teams die volgens haar het beste geplaatst waren om de opdracht tot een goed einde te brengen. Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigde het advies van de selectiecommissie, waarna de vijf teams het bestek kregen waarmee ze een concreet voorstel met bijbehorende offerte moesten opmaken. Dat was de start van de onderhandelingsfase.

 

Eenmaal de offertes ingediend waren, werden deze grondig onderzocht door interne en externe specialisten. In verschillende ronden werden bijkomende vragen ter verduidelijking gesteld. De beoordelingscommissie kwam drie keer samen en maakte finaal een advies op waarin een voorkeursbieder aangeduid werd. Het college van burgemeester en schepenen volgde het advies en duidde ‘Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE’ aan als voorkeursbieder. De andere kandidaten werden uit de procedure geweerd.

 

Hiermee startten de onderhandelingen met de voorkeursbieder en de gunningsfase. Met de voorkeursbieder werd onderhandeld om tot een zogenoemde ‘BAFO’ (Best And Final Offer) te komen. In mei 2018 werd het BAFO-voorstel ingediend. Het college van burgemeester en schepenen stemde in met dat voorstel en gunde de opdracht definitief aan Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE.

 

Op 31 januari 2019 diende Stad Brugge de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de Beurssite in. Deze aanvraag is onderworpen aan een openbaar onderzoek. Pas als de aanvraag van Stad Brugge groen licht krijgt, kunnen de effectieve werken starten.

 

N31

 

Voor de meest actuele informatie kan u volgende link raadplegen: https://www.brugge.be/beurssite

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular