Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Heropstart werkzaamheden + betonstort

We zijn blij dat de werkzaamheden aan het nieuwe beurs- en congresgebouw opnieuw van start zijn gegaan nadat ze door de corona-maatregelen een tijdlang werden stilgelegd.

Nu kan de reeds eerder aangekondigde betonstort (vloerplaat beursgedeelte) ook effectief uitgevoerd worden.

 

aanvoeren beton en polieren

aard ingreep en timing

De aanvoer van het beton neemt één dag in beslag en gebeurt rechtstreeks in de bouwput zelf op woensdag 13 mei vanaf 4.30 uur. Het beton wordt vanaf de Hauwerstraat enerzijds en vanaf de Sint-Maartensbilk (zone elektriciteitscabine) anderzijds in de bouwput gestort. Met het aangevoerde beton wordt de vloerplaat van het beursgedeelte gemaakt. Aansluitend vindt het polierwerk plaats. Dit kan nachtwerk en enige geluidshinder met zich meebrengen. De uitvoering is voorzien op de voormelde data, behoudens onvoorziene omstandigheden én op voorwaarde dat het niet regent. Alternatieve datum voor de betonstort wordt dan donderdag 14 mei of één van de volgende dagen.

 

verkeersmaatregelen

 

 • De Maagdenstraat, de Hauwerstraat en de Sint-Maartensbilk zijn volledig voor het verkeer onderbroken en er geldt ook parkeerverbod. In de Maagdenstraat geldt het parkeerverbod vanaf de Hauwerstraat tot aan Sint-Maartenbilk.
 • Er is geen verkeerscirculatie rond het Beursplein mogelijk met uitzondering van het grote aantal vrachtwagens dat het beton zal aanvoeren (10 vrachtwagens per uur).
  De aanvoerroute van de vrachtwagens, die beton storten kant Hauwerstraat, is via
  • ’t Zand
  • Vrijdagmarkt.
 • De aanvoerroute van de vrachtwagens, die beton storten kant Sint-Maartensbilk, is via de
  • Hendrik Consciencelaan,
  • Boeveriestraat
  • en Maagdenstraat.
 • De vrachtwagens verlaten de site via de
  • Hendrik Consciencelaan,
  • de balkonrotonde,
  • de Unesco-rotonde naar ’t Zand en verder.
 • Het verkeer volgt een omleiding via de Hendrik Consciencelaan en de Boeveriestraat.
 • De garages in de Zwijnstraat zijn uitzonderlijk te bereiken en te verlaten via de Vrijdagmarkt.

 

vernieuwen nutsleidingen in de Hauwerstraat

aard ingreep en timing

In de loop van de maand mei of juni worden de nutsleidingen in de Hauwerstraat, tussen de Zwijnstraat en de Maagdenstraat, vernieuwd in opdracht van Fluvius. Hierbij worden zowel delen van het trottoir als van de rijweg opengebroken.

 

verkeersmaatregelen

Van zodra de startdatum van deze werkzaamheden gekend is, ontvangt u meer info over deze werkzaamheden.

 

exploitatie beurs- en congresgebouw

Stad Brugge exploiteert dit gebouw in eigen beheer

De Stad zal de exploitatie van het beurs- en congresgebouw in eigen beheer uitvoeren. Sarah Cornand werd sinds 1 januari jl. aangesteld als waarnemend directeur beurs- en congresgebouw en ze wordt hierbij ondersteund door Julie Lievens.

Hun takenpakket bestaat uit verschillende facetten. Zo staan ze onder meer in voor het uitbouwen van een adequate personeelsbezetting voor de uitbating, het opmaken van een duidelijk businessplan, voorbereiden van de noodzakelijke aankopen die nodig zijn in functie van de exploitatie en inrichting, opmaak van een marketingplan en het prioritair uitwerken van een voorstel voor samenstelling van de Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering.

Er wordt ook een stuurgroep opgericht onder politieke leiding van burgemeester Dirk De fauw en met schepenen Mercedes Van Volcem en Philip Pierins als overige politieke vertegenwoordigers. Deze stuurgroep zal, naast een aantal betrokken stadsdiensten, bestaan uit een aantal prominente partners, stakeholders en externe experten. Zij zullen de transitie en de verdere stappen mee begeleiden.

 

evenement organiseren in het beurs- en congresgebouw

Wie een event wenst te organiseren in het nieuwe gebouw neemt contact op met

Sarah Cornand, Wnd. directeur Bruges Meeting & Convention Centre, 32 (0)50 44 46 68 -

sarah.cornand@brugge.be

 

algemene info

uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Neem contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - t 050 44 88 65 - pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

 

vragen over beurssite en nieuwsbrief beurssite

Stel uw vragen via het contactformulier op: www.brugge.be/contactbeurssite

Schrijf u online in voor de nieuwsbrief over de beurssite via brugge/inschrijven-nieuwsbrief-beurssite

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular