Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Tijdelijke werkloosheid

Als er om economische redenen onvoldoende werk is voor uw arbeiders (bijvoorbeeld door een tijdelijke onbereikbaarheid van uw zaak) kan u, mits het naleven van bepaalde formaliteiten, een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Uw arbeiders blijven dan verder in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. Zo vermijdt u dat u mensen moet ontslaan.

Om voor uw bedienden een gelijkaardige regeling te bekomen, zal u echter moeten aantonen dat u hen om redenen van overmacht tijdelijk niet kan tewerkstellen. Openbare werken worden echter meer en vlotter aanvaard als dergelijk geval van overmacht.

Aangezien er echter voor bepaalde sectoren afwijkingen van de algemene wettelijke regeling, neemt u best vooraf contact op met uw sociaal secretariaat of met de RVA. Zij zullen u verder helpen met de aanvraag en de correcte invulling van de noodzakelijke formulieren.


RVA - Werkloosheidsbureau


Keizerslaan 7 - 1000 Brussel
Tel. (02) 515 41 11- Fax. (02) 514 11 06
www.rva.fgov.be

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular