Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen

Commissie vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Getroffen zelfstandigen kunnen vrijstelling vragen om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. U moet deze vrijstelling per aangetekend schrijven aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waar u bij aangesloten bent. Dit fonds zal u vervolgens een formulier bezorgen waarin u uw financiŽle toestand moet toelichten en waarbij u de nodige bewijsstukken moet voegen. Nadien beoordeelt een commissie bij het Ministerie van Middenstand uw aanvraag. U kan tot vier kwartalen vrijstelling bekomen. U behoudt na vrijstelling alle sociale rechten, uitgezonderd van het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen. 


Afbetalingsplan voor sociale bijdragen zelfstandigen

Als een aanvraag tot vrijstelling niet aangewezen is (bv. omdat u uw pensioenrechten niet wil verliezen), dan kan u ook een afbetalingsakkoord sluiten met uw sociaal verzekeringsfonds. Na het afbetalingsakkoord te hebben uitgevoerd, kan u een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen. Een afbetalingsplan kan per gewone brief aangevraagd worden.

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular