Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Uitverkoop

Uitverkoop

Als uw ‘handelsactiviteit door overmacht aanzienlijk wordt gehinderd’, mag u volgens de handelspraktijkenwet uw voorraad uitverkopen. Opgelet: u mag enkel uitverkopen als uw commerciële activiteiten worden geschaad (bv. indien werken de toegang tot uw winkel of opslagplaats geheel of gedeeltelijk afsluiten).

Als u een uitverkoop wil houden, moet u de Federale Overheidsdienst Economie hiervan per aangetekende brief verwittigen. Deze brief moet onder meer volgende gegevens bevatten:

  • het motief van het voornemen om uit te verkopen (bv. openbare werken verhinderen de toegang tot de winkel)

  • de begindatum van de uitverkoop

  • het handelsregisternummer

  • het adres van de uitverkoop


Bovendien moet het ingeroepen motief worden bewezen, bv. aan de hand van een attest van de gemeente (bvb hinderattest in het kader van inkomenscompensatievergoeding) waarin wordt bevestigd dat er effectief openbare werken worden uitgevoerd.

Info:

FOD Economie – Regulering en Organisatie van de Markt – afdeling Handelsreglementering
North Gate III - Koning Albert IIlaan 16 - 1000 Brussel
Tel (02) 206 51 89 - Fax. (02) 206 57 71
Website: www.mineco.fgov.be (uitverkoop)

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular