Zoeken Sitemap - Toegankelijke navigatie Afdrukken

Algemene informatie

doel heraanleg:

 • verhogen veiligheid en comfort fietsers
 • verbeteren van de verkeersveiligheid
 • zorgen voor een veilige bereikbaarheid van de handelszaken
 • zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer door het scheiden van het trage bestemmingsverkeer en het snellere doorgaand verkeer
 • vernieuwen van de riolering

Algemeen

 

De heraanleg van de Sint-Pieterskaai schiet goed op. Het einde van de werkzaamheden is in zicht. Graag geven wij u een kijk op de laatste fasen van dit project !

 

Gerealiseerd (of toch bijna…)

 

De volgende deelfasen zijn afgerond of zijn de afronding nab

 • Sint-Pieterskaai, tussen Krakeleweg en Slachthuisstraat, open voor verkeer sinds 10 juni
 • aansluitingen Sint-Pieterskaai/Veemarktstraat en Sint-Pieterskaai/Vaartstraat kregen driekleurige verkeerslichten vanaf midden juni
  Het verkeer kan de Veemarktstraat verlaten zowel in de richting naar de Scheepsdalebrug als in de richting naar de Krakelebrug toe, met de hulp van de verkeerslichten.
  Het verkeer dat de Sint-Pietersgroenestraat verlaat, moet aan de Sint-Pieterskaai verplicht rechtsaf rijden (fietsers kunnen ook links de Sint-Pieterskaai oprijden).
  Langsheen de volledige Sint-Pieterskaai kunnen de fietsers in beide rijrichtingen op het fietspad, kant huizen, terecht.
 • Kruispunt Krakele/Sint-Pieterskaai
 • Kruispunt Sluisstraat/Krakeleweg

 

Sint-Pieterskaai, tussen Slachthuisstraat en Scheepsdalelaan, afgewerkt midden september

 

De heraanleg van de zone tussen de Slachthuisstraat en de Scheepsdalelaan is gestart sinds begin juni jl. en zal tot midden september a.s. duren. De volgende werkzaamheden zijn voorzien:

 

- heraanleg fiets- en voetpad

- heraanleg aansluiting Slachthuisstraat/Sint-Pieterskaai

- verwijderen toplaag van de volledige rijweg

- aanleg nieuwe rijweg kant vaart en asfaltering

- realiseren middenberm

- aanleg vluchtheuvel

- asfalteren middenstrook rijweg

- asfalteren rijweg kant woningen

- aanbrengen belijning

 

Deze ingrepen vinden plaats in de periode tussen begin juni jl. tot midden september. Belangrijk om weten is dat het verkeer langs de Sint-Pieterskaai tijdens de voormelde werkzaamheden altijd, zij het weliswaar soms met sterke hinder, in beide rijrichtingen mogelijk is.

Op sommige momenten wordt de Slachthuisstraat aan de Sint-Pieterskaai voor het verkeer onderbroken. Het verkeer volgt dan een omleiding via de Vaartstraat of Sint-Pietersgroenestraat.

De fietsers en de voetgangers kunnen terecht op het vernieuwde fiets- en voetpad.

 

De heraanleg van de zone tussen de Slachthuisstraat en de Scheepsdalelaan stopt ongeveer een 20-tal meter vóór het kruispunt met de Scheepsdalebrug. Een heraanleg van de rijweg nabij de brug is voorzien bij het vernieuwen van de Scheepsdalebrug.

 

 

Volledige onderbreking kruispunt Sint-Pieterskaai/Krakeleweg/Krakelebrug vermoedelijk in augustus


Vermoedelijk in augustus a.s. is er ook nog een volledige onderbreking voorzien van het kruispunt Sint-Pieterskaai/Krakelebrug/Krakeleweg voor frees- en asfalteringswerken. Thans wordt met de politie, de Vlaamse overheid en de aannemer overlegd om deze werken gecoördineerd uit te voeren ’s nachts, om de hinder tot een minimum te beperken.

 

 

U wenst meer informatie over de werkzaamheden?


Met vragen over de uitvoering kan u terecht bij de Vlaamse overheid, Markt 1, 8000 Brugge, bij mevrouw Ilka Parmentier - 050 44 11 35.

Op de werf zelf is er ook een aanspreekpunt. In de werfkeet (op de parking achterkant Colruyt), kan u tijdens de werkuren bij de opzichter van de Vlaamse overheid, de heer Ivan Decock, terecht met allerlei vragen over de werkzaamheden.

 

Hinderattest


Handelaars die door wegwerkzaamheden hun zaak minstens 14 dagen moeten sluiten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een ‘inkomenscompensatievergoeding’ krijgen. Zij kunnen met een ‘hinderattest’ de aanvraagprocedure daarvoor starten bij het Participatiefonds. U vindt alle informatie hierover op de website www.brugge.be/hinder. De hinderattesten kunt u krijgen bij de heer Steven Van Aeldeweereld, economisch consulent bij de Stad Brugge (tel. 050 44 80 20). Handelaars die geen toegang hebben tot internet kunnen bij hem ook terecht voor meer informatie.

 

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?


Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijgelegen straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

 

Plan


Beschikt u over internet ? Dan kan u via de website van de stad Brugge ook het plan met de heraanleg van de Sint-Pieterskaai bekijken: ga naar www.brugge.be/plannen> Sint-Pieterskaai.

 

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen !

 

Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de Dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge (tel. 050 44 88 65, fax 050 44 88 69, e-mail verkeersbelemmeringen.politie@brugge.be).

 

Stad Brugge
Politie Brugge
Vlaams Gewest
Unizo
Pixular